Finansiella tjänster

Malta strävar efter att diversifiera sin ekonomi, vilket bland annat har resulterat i en fortsatt utveckling av ett förmånligt och konkurrenskraftigt skattesystem för finansiella tjänster. Flera förmånliga regler och incitament har införts för finansindustrins olika sfärer, exempelvis investeringstjänster, fonder/investeringsplaner, bank och finans, försäkringsbolag, pensionsfonder och pensionsplaner.

Exempel på sådana incitament är:

  • förhandsbesked om beskattning från det maltesiska skatteverket, för tydlighet avseende internationell beskattning
  • en lag som styr fondinvesteringar/kollektiva investeringsplaner och investeringstjänster i allmänhet
  • garanti att inkomst som härrör från utländsk källa inte dubbelbeskattas även om det saknas dubbelbeskattningsavtal, genom alternativa skattelättnader enligt maltesisk skattelagstiftning
  • regler mot penningtvätt
  • ratificering av Haagkonventionen avseende s.k. truster samt incitament för att hantera aktiefonder från Malta, men tillåta att sådana fonder regleras av tillämplig utländsk lagstiftning
  • regler för insiderhandel.

Mer information finns här.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha