За Малта

През последните няколко години успешното управление на Малта доведе до развитие и превръщането на островите в уважаван център за международна стопанска дейност, финанси и морско дело. В резултат на членството на Малта в Европейския съюз и приемането на еврото, както и поради факта, че Малта спазва политиките и директивите на международни организации като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), държавата се радва на отлична репутация и не е включена в нито един „черен списък“ на местата със статус на „данъчен рай“.

Репутацията на Малта се допълва от:

 • модерна телекомуникационна инфраструктура;

 • предлагане на услуги от проактивни специалисти, които възприемат отношението „мога да се справя“;

 • висококвалифицирани и компетентни служители с гладко владеене на няколко езика (английският е официален език);

 • стратегическо географско разположение;

 • удобна часова зона;

 • стабилна политическа и икономическа среда;

 • разширена мрежа от спогодби за освобождаване от двойно данъчно облагане и други механизми за облекчаване на двойното данъчно облагане;

 • сравнително ниски оперативни разходи, наеми и трудови възнаграждения;

 • мек климат,

което превръща Малта в един от най-надеждните центрове за международна стопанска дейност, финанси и морско дело в света.

География

Малтийските острови представляват архипелаг, състоящ се от пет острова (три от тях са необитаеми) в централната част на Средиземно море, с обща площ от 316 квадратни километра. Те се намират на 93 км южно от Сицилия и на 288 км северно от Африка. На запад е Гибралтар – на 1 826 км, а на изток е Близкият изток на разстояние 1 940 км. Стратегическото разположение на Малта я превръща във важен пункт за международна търговия. През последните години пристанището Malta Freeport се налага като една от водещите дестинации за междинна доставка на контейнери в Средиземно море.

Малта е най-големият от островите, а Валета е столицата, както и културен, административен и главен търговски център. На Малтийските острови няма планини, реки или езера. Пейзажът се състои от ниски хълмове с терасирани терени. Крайбрежната ивица е предимно скалиста, има няколко пристанища, яхт-клубове и заливчета.

Климат

Климатът на Малта е топъл с преобладаващи северозападни ветрове. Поради местоположението на островите климатът е силно повлиян от морето и е типично средиземноморски – преобладаващо слънчево време със средно около 300 слънчеви дни през годината.

Зимата обикновено е мека със средна температура около 15 градуса по Целзий. Лятото обаче е много горещо, а дните са безоблачни. През лятото средната температура е 32 градуса по Целзий, но често се усеща като по-ниска благодарение на хладния морски бриз.

Дъждовният сезон е между септември и април, а през лятото вали много рядко. Средногодишните валежи са 620 мм. В Малта няма сняг, скреж или мъгла.

История

Историята на Малтийските острови датира отпреди 7000 години, когато са се появили първите заселници – финикийски средиземноморски търговци. Малтийските острови са били част от Римската, после и от Византийската империя, преди да бъдат завладени от арабите, а по-късно и от викингите. През 1530 г. пр.н.е. Малтийските острови са отстъпени на Ордена на св. Йоан, който изгражда няколко стратегически укрепления, за да удържа атаките на Османската империя. Тези укрепления заедно с редица дворци, изградени от рицарите на Ордена на свети Йоан, и днес са част от богатото историческо и културно наследство на островите. След попадане на островите под владението на Наполеон през 1798 г., през 1800 г. избухва известното въстание на малтийското население, което води до край на френското управление на Малта. След одобрение от народа, Малта става колония на Британската империя – статут, който се запазва до независимостта й през 1964 г. През 1974 г. Малта е провъзгласена за република, а през май 2004 г. става пълноправен член на Европейския съюз.

Език

Малтийският и английският са двата официални езика в Малта. По-голяма част от работната кореспонденция и търговията се осъществяват на английски език, което спомага за превръщането на Малта в атрактивно място за международна стопанска дейност, както и за постоянно пребиваване. Въпреки че малтийският език е от семитски произход, той съдържа доста думи, останали през вековете от други езици. Малтийският е един от официалните езици на Европейския съюз. Владеенето на други езици, по-точно италиански, френски, немски, испански и арабски, е широко разпространено.

Население

Към момента населението на Малтийските острови наброява приблизително 412 970 (2009 г.) жители и се увеличава годишно с около 0,4%. Малтийците са известни с високо развитото си чувство на гостоприемство и се смятат от мнозина за приятни, миролюбиви хора.

Религия

По-голямата част от населението на Малта изповядва римокатолическата вяра. Църковните служби се изпълняват основно на малтийски, но също и на други езици – английски, италиански, френски, немски и гръцки.

Други вероизповедания също имат места за поклонение в Малта и се радват на общо приемане и толерантност от страна на останалите религиозни общности.

Валута

Малта приема еврото на 1 януари 2008 г.

Правителство и политическа система

Малта е парламентарна демокрация. Държавен глава е президентът на републиката, а министър-председателят и министерският съвет са изпълнителната власт. Законодателната власт е в ръцете на Камара на представителите, състояща се от 65 депутати, избрани от две основни политически партии. Избори се провеждат на всеки 5 години. Съдебната система е безпристрастна и независима от правителството. Налице са условия за провеждане на справедливи съдебни процеси, обезпечени от Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека, които са част от законодателството на Малта.

Правна инфраструктура

Малта има писмена Конституция, която има върховенство над всеки друг закон. Международните конвенции се ратифицират от Камарата на представителите или от даващ това право закон, гласуван от парламента, който вменява в малтийското законодателство правата и задълженията, произтичащи от тези конвенции. След приемането на Малта за член на Европейския съюз регламентите на ЕС са директно приложими в държавата, а директивите на ЕС трябва да бъдат транспонирани в малтийското законодателство.

Въпреки че малтийското законодателство е базирано на гражданската правна система, то е силно повлияно от други правни системи, особено от английското общо право и в последните години от законодателството на Европейския съюз. В действителност малтийското гражданско право се основава до голяма степен на римските правни принципи, докато финансовото право, фирменото право, морското и транспортното право и повечето области на търговското право са силно повлияни от британската правна система. Законодателството в областта на финансовите услуги в Малта се основава главно на законодателството на Европейския съюз. Малтийското законодателство е съставено от законови и подзаконови нормативни актове. Законовите актове се приемат от парламента, а подзаконовите – от министрите по силата на правомощията, предоставени им от закона. Подзаконовите нормативни актове се обнародват в Държавен вестник и се поставят на обсъждане в Парламента.

Въпреки че съдебните прецеденти не са с обвързваща сила в Малта, съдебната система се позовава на конкретни дела и доктрини, за да подпомага тълкуването и прилагането на закона.

Важни факти

Население

412 970 (края на 2009 г.)

Ръст на безработицата

4% (първо тримесечие на 2010 г.)

Средна брутна заплата

13 846 евро (първо тримесечие на 2010 г.)

БВП (на пазарни цени)

1 513 416 милиона евро (второ тримесечие на 2010 г.)

Ръст на БВП

3,9 % (второ тримесечие на 2010 г.)

БВП на глава от населението в покупателна способност

3 658 евро (второ тримесечие на 2010 г.)

БНД

1 446,6 евро (второ тримесечие на 2010 г.)

Стопански отрасли

туризъм, производство

и финансови услуги

Основни търговски партньори

Италия, Германия и Великобритания

Държавен рейтинг

A“ със стабилна перспектива (S&P, 2010 г.)

Официални езици

малтийски и английски

Основни използвани езици

малтийски, английски, италиански, френски и немски

Член на Европейския съюз

май 2004 г.

Валута

евро (€)

Защо Малта?

 • последователна, ориентирана към бизнеса държавна политика;

 • лесен достъп до взимащите решения;

 • изключително високи нива на производителност;

 • бизнес среда от типа „можем да го постигнем“;

 • отлични телекомуникации;

 • конкурентен корпоративен данък;

 • усъвършенстван международен финансов център от стратегическо значение;

 • стратегическо местоположение и осигуряване на маркетингово предимство;

 • модерни съоръжения за междинни доставки и дистрибуция;

 • многоезикова и високо компетентна работна сила;

 • амбициозни човешки ресурси с конкурентно заплащане;

 • бърз достъп от Малта до развиващите се пазари;

 • атрактивен портфейл от бизнес стимули;

 • социална и икономическа стабилност, осигуряващи безопасна и сигурна среда с добър стандарт на живот.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha