ЗА EMD

EMD е законно установена фирма с мултидисциплинарен характер, със седалище в Малта, предлагаща правни, данъчни, консултантски и корпоративни услуги.

EMD Advocates, правното звено на фирмата, е регистрирана малтийска правна кантора, предоставяща традиционни правни услуги, както и специализирани правни услуги на клиенти от Малта и чужбина. EMD Advocates има добре развита международна юридическа практика с акцент върху редица специфични области, включващи данъчно законодателство, хазартни/онлайн игри, финансови услуги, тръстово право, корпоративно право, интелектуална собственост, въздухоплаване и регистрация на летателни апарати, регистрация на кораби и яхти, имиграция и гражданство, трудово право, медийно право, имуществено и строително право. Консултантското звено на фирмата, EMD Advisory Services Limited, предлага услуги, свързани с учредяването и административната дейност на дружества, консултации по международно и местно данъчно облагане и нормативно съответствие, счетоводство, имиграция и други сродни консултантски услуги. Фирмата предлага обслужване и в сферата на ИКТ, подбор на персонала и човешки ресурси, както и попечителство и съвместно попечителство.

Целта на EMD е да гарантира чрез екипа си от компетентни специалисти, че нуждите на клиентите ни са удовлетворени по възможно най-ефективен и икономичен начин. Стараем се да го постигнем чрез внимателно анализиране на нуждите на клиентите ни и прилагане на най-подходящите персонализирани решения съгласно изискванията им. Особено внимание отделяме за постигане на прозрачност и откритост в отношенията с всеки клиент. Организационната структура на EMD е пригодена към осигуряване на персонализирано обслужване на всички клиенти под един покрив както в Малта, така и в чужбина. EMD е малтийският член на алианса Trans European Law Firms Alliance (TELFA). Клиентите ни оценяват високо това членство, когато се изисква съдействие по трансгранични въпроси. TELFA е свързан и с организацията US Law, която има поне по една правна кантора във всеки от американските щати. Партньори и членове на дружеството са Малтийската адвокатска камара (Malta Chamber of Advocates) (която е Адвокатурата на Малта), Малтийският институт по счетоводство (Malta Institute of Accounting), Малтийският данъчен институт (Malta Institute of Taxation), Институтът на практикуващите финансови услуги (Institute of Financial Services Practitioners) и Дружеството на специалистите по тръстове и имущество (Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)), както и много други.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha