Om EMD

JURIDIK – SKATT – RÅDGIVNING – FÖRETAG

EMD är ett etablerat maltabaserat företag med inriktning på flera olika discipliner som erbjuder juridiska tjänster samt skatteplanerings-, rådgivnings-och företagstjänster.

Företagets juridiska gren, EMD Advocates, är en väletablerad maltesisk advokatbyrå som erbjuder både traditionella och specialiserade juridiska tjänster för klienter på Malta och utomlands. EMD Advocates kan ståta med gedigen juridisk erfarenhet internationellt och har framförallt sysslat med områden som tax law, i-Gaming, ekonomiska tjänster, förvaltningslagstiftning, affärsjuridik, intellectual property, aviation & aircraft registration, skepps- och fartygsregistrering, immigration and residency, anställningslagstiftning, lagstiftning för media och underhållning samt egendoms- och byggnadsrätt. Företagets rådgivande gren, EMD Advisory Services Limited, erbjuder tjänster inom företagsregistrering och administration, nationell och internationell skatterådgivning och skatteplanering, bokföring och redovisning, invandring och andra relaterade rådgivningstjänster. Företaget erbjuder även tjänster inom IKT, rekrytering och HR samt förvaltare och medförvaltare.

Vi på EMD strävar efter att tillgodose våra klienters behov på bästa möjliga och mest kostnadseffektiva sätt. Vi försöker uppnå detta genom att förstå våra klienters behov och genom att implementera de bästa skräddarsydda lösningarna för just deras krav. Vi lägger mycket stor vikt vid att odla en öppen och nära relation med var och en av våra klienter. EMD:s organisationsstruktur är uppbyggd så att vi kan ge personlig service till alla våra klienter under ett och samma tak, både på Malta och utomlands.

EMD är det maltesiska medlemsföretaget i organisationen TELFA (Trans European Law Firms Alliance). Detta är ovärderligt för våra klienter när de behöver hjälp med gränsöverskridande ärenden. TELFA är dessutom ansluten till USLaw som har minst en juristbyrå i varje stat i USA. Företagets partners och anställda är medlemmar i bland annat Malta Chamber of Advocates, (den maltesiska motsvarigheten till advokatsamfundet), Malta Institute of Accounting, Malta Institute of Taxation, Institute of Financial Services Practitioners samt Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

Om du vill ha mer information kontaktar du EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Fax: (+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

Informationen ovan är av allmän natur och är inte speciellt inriktad på någon individ eller enhet. Även om vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information kan vi inte garantera att sådan information är tillförlitlig då den publiceras eller att den fortsätter att vara tillförlitlig i framtiden. EMD Advisory Services Ltd, dess chefer, personal, medarbetare och relaterade/associerade företag kan inte hållas ansvariga för åtgärder som vidtas utifrån ovanstående information eller för eventuella felaktiga uppgifter eller borttagen information som anges här. Professionell rådgivning bör sökas innan några beslut fattas utifrån den information som anges ovan.

SV_V06U201109