Administrativ kontorsverksamhet

JURIDIK – SKATT – RÅDGIVNING – FÖRETAG

Fördelar och skattemässiga förmåner för organisationer som bedriver sin administrativa kontorsverksamhet från Malta har bidragit till att många företag har flyttat den administrative verksamheten till landet. Det är en aktiv plan från den maltesiska myndighetens sida för att uppmuntra verksamheter där administrativa kontorsuppgifter och supporttjänster för utländska storföretag sköts från Malta.

Några andra anledningar till att Malta är så bra på att locka till sig verksamhet av det här slaget är bland annat tillgången till välutbildad och kunnig arbetskraft som talar flera olika språk, mycket kompetenta yrkesmänniskor, toppmodern infrastruktur för telekommunikation och relativt låga kontors- och anställningskostnader.

Lämplig administrativ kontorsverksamhet är grundläggande administrativa tjänster som fakturaregistrering och fakturahantering, försäljningstransaktioner, bokförings- och redovisningstjänster, rapportering om informationshantering, databearbetning, IT-tjänster och databaser. Om administrativa tjänster och support tillhandahålls för företag som sysslar med finansiella tjänster krävs ett tillstånd från Maltas myndighet för finansiella tjänster (Financial Services Authority).

Beskattning

Företag som bedriver verksamhet med administrativa tjänster kan dra nytta av de skattemässiga förmånerna som Malta har att erbjuda.

Oavsett om aktieägarna i företaget är fysiska eller juridiska personer kan de utnyttja Maltas skatteavräkningssystem. Tack vare detta system behöver aktieägarna dessutom inte betala ytterligare skatt på utdelning från företaget. Mer information hittar du i vårt faktablad Företag och beskattning på Malta.

Det kan vara fördelaktigt för aktieägarna att placera ett maltesiskt holdingbolag mellan sig själva och det maltesiska företaget. Då betalas utdelning och skatteåterbäring ut till holdingbolaget och inte direkt till aktieägarna och på så sätt kan aktieägarna undvika eventuell skattskyldighet i hemlandet. Ett sådant mellanföretag kan också användas för andra investeringar.

Företaget kan också utnyttja Maltas avtalssamarbete kring dubbelbeskattning och andra sorters avdrag för dubbelbeskattning. Mer information hittar du i faktabladet Företag och beskattning på Malta.

Företag som redan tillhandahåller administrativa kontorstjänster i andra länder kan etablera sig på Malta utan att de måste läggas ned och avslutas i det land där de är registrerade. När återetableringen har slutförts kan de dessutom dra nytta av de skattemässiga förmåner som nämns ovan.

Om du vill ha mer information kontaktar du EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Fax: (+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

Informationen ovan är av allmän natur och är inte speciellt inriktad på någon individ eller enhet. Även om vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information kan vi inte garantera att sådan information är tillförlitlig då den publiceras eller att den fortsätter att vara tillförlitlig i framtiden. EMD Advisory Services Ltd, dess chefer, personal, medarbetare och relaterade/associerade företag kan inte hållas ansvariga för åtgärder som vidtas utifrån ovanstående information eller för eventuella felaktiga uppgifter eller borttagen information som anges här. Professionell rådgivning bör sökas innan några beslut fattas utifrån den information som anges ovan.

SV_V06U201109