Uçak Tescili

VERGİ, DANIŞMANLIK, KURUMSAL, FAALİYETLER

2010 yılında Uçak Tescil Yasası’nın yürürlüğe konması ile birlikte Malta, havacılık operasyonlarındaki yerini sağlamlaştırmış ve bu yöndeki sürekli taahhüdünü resmileştirmiştir. Bu Yasa ve Malta’nın Cape Town Konvansiyonu’na kabulü Malta’nın uçak tescili için daha çekici bir ülke haline gelmesine büyük katkı sağladı. Bu durumu aynı zamanda Malta’nın coğrafik konumu, AB ve Avro bölgesi üyeliği ve son derece rekabetçi ruhsatlandırma ücretleri de desteklemektedir. Ayrıca uçak motoru ve uçak işletmecileri ve aynı zamanda yabancı yatırımcılar için bir dizi son derece cazip mali teşvik sunulmaktadır. Tüm bu unsurlar Malta bayrağını havacılık girişimlerinin gerçekleştirilebileceği son derece uygun ve avantajlı bir seçenek haline getirmektedir.

Neden Malta?

Malta bayrağı altında uçak tescili şu avantajları sağlar:

 • Uluslararası havayollarının ve sektördeki diğer şirketlerin ve ayrıca özel uçakların dikkatini çekmek amacıyla ticari ve özel uçak kullanımı arasında net bir ayrım sağlayan erişilebilir bir Uçak Tescili;
 • Ayırt edici bir şekilde tanımlanabiliyor olmaları şartıyla yapımı devam eden uçakları tescil etme seçeneği de dahil, uçakların tescilinde geniş kapsamlı ve yenilikçi olasılıklar;
 • Malta yasaları uyarınca yatırım fonlarının ve kısmi mülkiyetlerin onaylanması ve düzenlenmesi;
 • Borç verenlerin ve finansörlerin çıkarlarının etkin bir şekilde teminat altına alınması;
 • Malta’nın Cape Town Konvansiyonu’na kabulü ile birlikte elde edilen önemli avantajlar ve havacılık sektöründe görülecek gelecekteki ilerlemeler, taahhütler ve yatırımlar için sağlam bir temel sunmaktadır;
 • Uçak kiralama ile ilgili vergi teşvikleri, uçak amortismanı ve ek ücretlerden muafiyet;
 • Kiralayanlar ve uçak işletmecileri için katma değer vergisi muafiyetleri;
 • Kar payı dağıtımından sonra şirket tarafından ödenen gelir vergisinin 6/7’si için vergi iadesi talep etme seçeneği sunan tam isnat edilebilir vergi sistemi;
 • Çifte vergilendirmenin önlenmesi için çifte vergilendirme anlaşmalarını ve diğer mevzuatları içeren kapsamlı bir ağ.

Tescil ve Uygunluk

Malta yasaları, uçak tesciline mümkün olduğunca fazla uçak sahibinin ve işletmecisinin erişebilmesini sağlamak için bir yandan tescil işleminin herkese açık olmamasını sağlarken bir yandan da milliyet ve şekil gerekliliklerini sınırlandırmak için gereken çabayı göstermektedir. Bu bağlamda, aşağıdaki kişiler uçaklarını tescil ettirebilirler:

 • AB’ye, AEA’ya üye devletler veya İsviçre vatandaşları. Bu kişiler yukarıda belirtilen ülkelerde bir ikametgah adresine veya bir işyerine sahip olmalıdır;
 • Malta veya bir AB üyesi devlet, AEA devleti veya İsviçre yasaları uyarınca kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmekte olan bir şirket veya diğer teşebbüsler. Söz konusu teşebbüsün aynı zamanda bu devletlerden birinde tescilli bir ofisinin, merkezi yönetiminin ve şirket merkezinin bulunması gerekir.

Yukarıda belirtilen seçeneklerden birine uygun olmayan fakat bu ülkelerden birinin vatandaşı olan herhangi bir gerçek kişi veya onaylı ülkelerden herhangi birinde müteşekkil bir şirket veya teşebbüs durumunda yapım aşamasındaki uçağını veya hava hizmetleri sunmak için kullanılmayan uçaklarını tescil ettirebilir.

Uluslararası Tescil

Malta yasaları ayrıca uluslararası tescil sahiplerinin durumunu ve varlıklarını da düzenlemekte olup bu yasaların hükümleri sadece hava hizmetleri tedariki ile iştigal etmeyen tescil sahipleri için geçerlidir. Uluslararası tescil sahiplerinin sürekli olarak Malta’da ikamet eden bir temsilci atamaları gerekmektedir.

Uluslararası tescil sahibi adına bu temsilci:

 • Uluslararası tescil sahibi ile Malta’daki ilgili makamlar (Havacılık Genel Müdürlüğü) arasında iletişim kanalı görevini yürütecektir;
 • Havacılık Genel Müdürlüğü ile Malta yasaları uyarınca gerekli görülen tüm beyanları ve formları imzalayacak ve sunacak;
 • Malta’daki resmi işlemlerde uluslararası tescil sahibini temsil edecektir.

Yatırım Fonları ve Kısmi Mülkiyet

Uçak Tescil Yasası aynı zamanda yatırım fonları ve kısmi mülkiyet yoluyla mülkiyet imkanını da sunmaktadır. Bu uygulama uçak mülkiyeti ile ilgili güncel eğilimler göz önünde bulundurularak benimsenmiştir. Bu seçenekler bir uçakla ilgili olarak birden fazla kişinin mülkiyet veya kullanım haklarını düzenleyecek şekilde uyarlanabilir. Bu şekilde, ilgili kişilerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli mutabakatları içerebilecek yatırım fonu sözleşmesinde hak sahiplerinin haklarını ve çıkarlarını düzenleyen ve koordine eden bir hüküm bulunacaktır.

Mutemet bulunması düzenlemenin uygun bir şekilde işlemesine ve aynı zamanda temerrüt halinde hak sahiplerinin haklarının mutemede karşı tatbik edilmesine ve böylece hak sahiplerinin korunmasına olanak tanır.

Kredi Kuruluşlarının Çıkarlarının Teminat Altına Alınması

Malta yasaları uyarınca bir uçağın bir kredi veya borca karşı teminat olarak gösterilmesinde kredi kuruluşlarının çıkarlarının teminat altına alınması için ipotek kullanılır. Ayrıca, yasalar bir ipoteğin bir teminat mutemedi lehine imzalanması ve kaydedilmesine izin vermekte olup bu şekilde teminat mutemedi söz konusu ipotekle ilgili tüm hakları tatbik etme hakkına sahip olur.

Havacılık finansmanı ile ilgili maliyetler nedeniyle, havacılık sektöründe bu gibi bir uygulamada teminat mutemetinin işlevi çok önemlidir. Malta yasaları, finansörlerden oluşan bir grubun kredi olanağının idaresi ile ilgili konularla ilgilenmesi için kendi aralarından birini teminat mutemedi olarak atamasına izin vermektedir.

Cape Town Konvansiyonu

Malta’nın Cape Town Konvansiyonu’na girmesinin amacı uçak alımı ve finansmanı sürecini kolaylaştırmaktır. Konvansiyonun amaçlarından bazıları şu şekildedir:

 • Uçak sahiplerinin, kiracılarının, kiralayanlarının ve finansörlerinin hakları ile ilgili olarak uçakta uluslararası düzeyde kabul gören “uluslararası çıkarlar” oluşturmak;
 • Amaçlarından biri üçüncü şahıslara sö konusu uluslararası çıkarlarla ilgili bilgi vermek olan, tamamen çevrimiçi olarak erişilebilir bir elektronik Uluslararası Tescil Kütüğü oluşturmak;
 • Kredi kuruluşlarına, yasal müdahale ihtiyacı olmadan mümkün olan en kısürede ara destekler sunan seçenekler de dahil olmak üzere uçak üzerindeki haklarının veya çıkarlarının icra edilmesi için farklı yollar sunmak;
 • Havacılık sektöründe kredi verirken finansörler ve kredi kuruluşlarının kendilerini daha fazla güvende hissetmesini sağlamak için uçak finansman sektörünün özel şartlarının genel olarak karşılanmasını sağlamak.

Mali Teşvikler

Malta yasaları özellikle uçak işletmecilerinin çıkarları ve avantajları doğrultusunda havacılık sektörü için mali teşvikler sunmaktadır.

Uçak Kiralama

Uçak veya uçak motorlarının mülkiyetinden, kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilen gelir aşağıdakilere bakılmaksızın Malta gelir vergisi hükümleri açısından Malta dışında elde edildiği kabul edildiği için Malta’da vergiden muaftır:

 • Uçağın/motorların tescilli olduğu ülke;
 • Uçağın Malta’ya uğraması veya Malta’dan işletilmesi.

Uçak Amortismanı

Malta yasaları uçak ve uçak ekipmanlarının yıpranma ve aşınma payları için faydalı amortisman süreleri sunmaktadır. Bu süreler Malta’yı bu sektörde günden güne daha rekabetçi bir pozisyona taşımak için kısaltılmıştır. Bu değişikliklerle birlikte uçağın gelir vergisi amacıyla minimum yıpranma ve aşınma süresi kısaltılmıştır. Uçağın ve bileşenlerinin amortismanı aşağıdaki minimum yıl sayılarına göre değişir:

 • Uçak gövdesi – 6 yıl;
 • Motor – 6 yıl;
 • Motor veya uçak revizyonu – 6 yıl
 • İç kısım ve diğer parçalar – 4 yıl.

Ek Ücretlerden Muafiyet

Ayrıca Malta yasaları aşağıdakilere ek ücretlerden muafiyet imkanı da sunmaktadır:

 • Malta’da yerleşik olmayanlar
 • İş faaliyetleri arasında uluslararası yolcu veya emtia taşımacılığında kullanılan bir veya daha fazla uçağın veya uçak motorunun mülkiyetini, kiralanmasını veya işletilmesi bulunan belirli kuruluşlar.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin; EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Faks:(+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

TR_Aircraft Registration_V06U201109

Yukarıdaki bilgilerin genel nitelikte olması amaçlanmıştır ve herhangi bir kişi veya kurumun durumuna hukuki çözüm değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamış dahi olsak, bu bilgiler alındığı ya da gelecekte elde edileceği tarih itibariyle kesinlik garanti etmez. EMD Danışmanlık Hizmetleri Ltd, memurları, çalışanları, ortakları ve ilgili / şirketler / firmalar, yukarıdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem için sorumlu veya yükümlü tutulamaz, ilişkili ya da burada bulunan herhangi bir hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Yukarıda bahsedilen herhangi bir madde bazında alınacak herhangi bir karar önce profesyonel olarak tarafımıza danışılmalıdır.