İdari Departman İşletmeleri

VERGİ, DANIŞMANLIK, KURUMSAL, FAALİYETLER

Malta’da idari departman faaliyetleri gerçekleştiren organizasyonlara sunulan avantajlar ve mali teşvikler özellikle idari departman işletmelerinin Malta’ya çekilmesinde başarılı olmuştur. Malta resmi makamlarının uyguladığı politika, yabancı işletmelere idari departman yönetim ve destek hizmetleri sunan Malta merkezli işletmelerin kurulmasını teşvik etmek üzerine kurulmuştur.

Malta’nın bu nitelikteki işletmeleri çekmedeki başarısı aynı zamanda iyi eğitim ve beceriye sahip bir çok dile hakim iş gücünün, üst düzey kalifiye uzmanların, son teknoloji telekomünikasyon olanaklarının ve nispeten düşük ofis ve istihdam maliyetlerinin bulunmasına bağlanabilir.

İdari departman hizmetleri; faturaların işlenmesi ve kaydedilmesi, satış işlemleri, defter tutma ve muhasebecilik hizmetleri, yönetim bilgilendirme raporları, veri işleme, bilgisayar bürosu, veritabanı ve bilgisayar için dış kaynak kullanımı gibi rutin yönetim ve büro hizmetlerini içermektedir. İdari departman ve destek hizmetlerinin mali hizmetler işletmecilerine sunulması halinde, söz konusu hizmetlerin sunulması için Malta Mali Hizmetler Dairesi’nden izin alınması gerekir.

Vergilendirme

İdari departman hizmetleri sunan bir şirket, Malta’da bir takım mali avantajlardan faydalanır.

İster fiziksel, ister kurumsal hissedar olsun, şirketin hissedarları Malta yasaları uyarınca sunulan iadeli vergi indirimi sisteminden faydalanabilirler. Ayrıca, Malta yasaları uyarınca sunulan isnat vergi sistemi sayesinde, hissedarlar şirketten alınan temettüler üzerinden daha fazla vergi ödemeyecektir. (Daha fazla bilgi için lütfen ‘Malta Şirketleri ve Vergilendirme Sistemi’ başlıklı bilgi formuna bakınız.)

Bir Malta şirketinin hissedarları için, bir holding şirketi ile bir bağlı şirketten oluşan iki kademeli bir yapının oluşturulması uygun olabilir. Böyle bir düzenleme, söz konusu kar paylarının doğrudan doğruya Malta dışında ikamet eden hissedarlara ödenmesi yerine, kar paylarının ve vergi iadelerinin holding şirketine ödenmesini sağlar. Bu şekilde, Malta dışında ikamet edenin ülkesinde hemen doğacak vergi yükümlülüğünden kaçınılmış olur. Bu tür bir ara şirket, Malta dışında ikamet eden hissedar tarafından başka yatırımlar için araç olarak da kullanılabilir.

Şirket ayrıca Malta’nın kapsamlı çifte vergi anlaşması ağından ve diğer çifte vergilendirme önleme biçimlerinden faydalanabilir (Lütfen‘Malta Şirketleri ve Vergilendirme Sistemi’ başlıklı bilgi formuna bakınız).

Halihazırda diğer ülkelerde idari departman hizmetleri sunan şirketler tescilli oldukları ülkede şirketlerini feshetme ve tasfiye etme ihtiyacı duymadan Malta’da yeni bir ikametgah elde edebilirler. Ayrıca, yeni ikametgah işlemleri tamamlandıktan sonra, yukarıda belirtilen mali teşviklerden de faydalanabilirler.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin; EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Faks:(+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

TR_Back Office Operations_V06U201109

Yukarıdaki bilgilerin genel nitelikte olması amaçlanmıştır ve herhangi bir kişi veya kurumun durumuna hukuki çözüm değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamış dahi olsak, bu bilgiler alındığı ya da gelecekte elde edileceği tarih itibariyle kesinlik garanti etmez. EMD Danışmanlık Hizmetleri Ltd, memurları, çalışanları, ortakları ve ilgili / şirketler / firmalar, yukarıdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem için sorumlu veya yükümlü tutulamaz, ilişkili ya da burada bulunan herhangi bir hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Yukarıda bahsedilen herhangi bir madde bazında alınacak herhangi bir karar önce profesyonel olarak tarafımıza danışılmalıdır.