Malta Oturma İzni

VERGİ, DANIŞMANLIK, KURUMSAL, FAALİYETLER

Malta, oturma izni almak için ideal bir yerdir. Hoş ikliminin yanı sıra, güvenli ortamı ve misafirperver İngilizce konuşan nüfusu, avantajlı vergi rejimi ve düşük geçim giderleri ile birlikte, adada oturma izni almak isteyen kişilere çok çeşitli avantajlar sunar.

Malta’da üç aydan uzun süre ikamet edecek tüm AB/AEA veya üçüncü ülke vatandaşlarının göçmenlik makamlarından izin alması gerekir. Bu izin, özel esaslara göre verilir ve bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

Normal Oturma İzni

Malta normal oturma izni, kişilerin adada fiziksel olarak altı ay veya daha uzun bir süredir yaşıyor olmasını gerektirir. Bir kişinin ikametinin yüksek vergilere sahip bir yerden daha düşük vergilere sahip başka bir deniz aşırı ülkeye taşınması, hem AB/AEA hem de AB/AEA harici vatandaşlar için mümkündür. Malta’da normal oturma izni almak için vatandaş olmayan kişilerde herhangi bir asgari mülkiyet değeri aranmaz. Ancak sadece bazı özel durumlarda bir Taşınmaz Mülkiyet Edinme (TME) iznine gerek vardır.

Malta’da normal oturma izni almak isteyen kişinin bir AB/AEA vatandaşı mı yoksa bir üçüncü ülke vatandaşı mı olduğuna göre değişen seçim kriterleri vardır ve bunlara kolayca uyulabilir. Dolayısıyla bu durum, Malta’da normal oturma izninin alınmasını çok daha cazip kılar.

AB/AEA Vatandaşları

Malta’da normal oturma izni alabilecek AB/AEA vatandaşları için ekonomik açıdan kendine yeterlilik, iş, eğitim ve iş yeri açma en popülerleri olmak üzere farklı gerekçeler bulunmaktadır.

Ekonomik Açıdan Kendine Yeterlilik

Bu kriter, başvuru yapan kişilerin, finansal anlamda istikrar sahibi olmak suretiyle ve Malta hükümetinden herhangi bir yardım alma gereği duymadan kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için geçim imkanı sağlayabileceğini göstermelerini gerektirir. AB/AEA vatandaşları için geçerli eşik değerler, tek kişiler için 14,000 asgari sermayeye ya da haftalık 92,32 gelire sahip olmak, evli çiftler içinse en az 23,300 sermayeye veya 108,63 haftalık gelire sahip olmak şeklindedir. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan her ek kişi başına ekstra 8,15 gerekir.

İstihdam

Malta’da normal oturma izni alabilecek AB/AEA vatandaşları için temel alınacak ikinci esas bir işte çalışıyor olmaktır. Bireyin Malta’da iş araması, mevcut iş teklifini kabul etmesi, çalışan sıfatını haiz olması veyahut serbest meslek icra ediyor olması gerekir. Alternatif olarak bir kişi Malta’da bir işte çalışmaya veya Malta’da kendi işini yapmaya karar verebilir.

Eğitim

Malta’daki tüm Özel okullarda, Kolejlerde veya Üniversitede okuyan öğrencilere, eğitim gördükleri süre boyunca geçici oturma izni verilir. Eğer öğrenci reşit değilse, yasal vasisi ona eşlik etmek için Malta oturma izni başvurusunda bulunabilir. Bu kişiler, istikrarlı ve düzenli bir gelire sahip olduklarını ve uygun bir yaşayacak yere sahip olduklarını doğrulamak zorundadır.

Aile Üyeleri

Bir AB/AEA vatandaşının aile üyelerine başvuru sahibine eşlik etme hakkı verilir; ancak, akrabalarına ve partnerine otomatik olarak Malta’da yaşama hakkı verilmez. Bu akrabaların ve partnerin başvuru sahibine bağımlı kişiler olduklarını kanıtlamaları gerekir. Ayrıca, partnerin geçtiğimiz iki yıl boyunca ilişkilerinin dengeli ve kalıcı olduğunu kanıtlaması gerekir.

Daimi İkamet

AB/AEA vatandaşları ve aile üyeleri, Malta’da yasal olarak kesintisiz beş yıl yaşadıktan sonra daimi ikamet için başvurabilirler. Bu tür bir ‘aralıksız’ periyot, başvuru sahiplerinin yılda altı aydan fazla süre Malta’dan uzak kalmamış olmalarını gerektirir. Bu beş yıllık süre boyunca, bu kişiler çalışıyor veya serbest mesleklerini icra ediyor, eğitim görüyor veya ekonomik anlamda kendi kendine yeterli olmalıdırlar.

Üçüncü Ülke Vatandaşları

Malta’da normal oturma izni almak için üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili seçim kriterleri, AB/AEA vatandaşları için uygulanan kriterlerden farklılık gösterir. Bu olasılıklardan birkaçını, aşağıda açıklıyoruz.

İstihdam

AB/AEA vatandaşı olmayanların Malta’da çalışabilmesi için bir çalışma izni gerekir. Bu izin, belirli kriterler sağlanarak alınabilir. Finansal hizmetler ve bilgi teknolojisi alanlarında nitelikli adaylar aranmaktadır ve bu yüzden, bu kişilerin bir çalışma izni alması daha kolay olabilir.

Serbest Meslek

Serbest meslek statüsüne başvuru hakkı kazanabilmesi için bir üçüncü ülke vatandaşı aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılamalıdır:

 • Çalışma izninin verilmesinden sonraki 6 ay içinde Malta’da en az 100,000’luk sermaye harcaması yatırımı yapmak. Sermaye harcaması, uygulama ile birlikte sunulan iş planında yansıtıldığı şekilde, yalnızca iş amaçlı kullanılan sabit varlıklardan (taşınmaz mallar, fabrika veya makineler) oluşacaktır. Kira sözleşmeleri geçerli değildir. Aynı şekilde, maaşlar ve yasal ücretler gibi masraflar da minimum yatırım mahiyetinde yatırım yapılan 100,000’dan ödenemez;
 • İşin kuruluşundan sonraki on sekiz ay içinde en az üç AB/İsviçre/Malta vatandaşını işe almayı vaat etmiş, sağlam bir iş planına sahip (başvuruyla birlikte sağlanacaktır), yüksek nitelikli yenilikçiler;
 • Malta’da şube açmak isteyen bir denizaşırı şirketin (sağlam bir itibarı olan ve yurtdışında en az üç yıl önce kurulmuş olan bir şirket) tek temsilcisi;
 • Malta Enterprise tarafından resmi olarak onaylanan ve ETC’ye (İstihdam ve Eğitim Kurumu) bildirimi yapılan bir projeyi yöneten bir kişi.

AB/İsviçre/Malta vatandaşlarının personelin bir parçası olacağına dair kesin bir taahhütte bulunulan başvurular, bir başvurunun dikkate alınması aşamasında olumlu bir faktör olarak faydalı olacaktır.

Malta’da yerleşik bir şirketin hissedarları / nihai menfaat sahipleri

Bu kapsamda Malta oturma iznine başvurabilmek için bir üçüncü ülke vatandaşının aşağıdaki kriterlerden birini karşılaması gerekir:

 • Çalışma İzninin verilmesini takip eden ilk iki yıl boyunca paraya çevrilemeyen, azaltılamayan veya üçüncü bir şahsa devredilemeyen en az 100,000 değerinde tamamı ödenmiş bir hisse sermayesi;
 • Şirket tarafından kullanılacak en az 100,000 değerinde bir sermaye harcaması. Sermaye harcaması, uygulama ile birlikte sunulan iş planında yansıtıldığı şekilde, yalnızca iş amaçlı kullanılan sabit varlıklardan (taşınmaz mallar, fabrika veya makineler) oluşacaktır. Kira sözleşmeleri geçerli değildir;
 • Şirket, Malta Enterprise tarafından resmi olarak onaylanan ve ETC’ye (İstihdam ve Eğitim Kurumu) bildirimi yapılan bir projeyi yönetmektedir.

AB/İsviçre/Malta vatandaşlarının şirket personelinin bir parçası olacağına dair kesin bir taahhütte bulunulan başvurular, bir başvurunun dikkate alınması aşamasında olumlu bir faktör olarak faydalı olacaktır.

Bir direktörün bir hissedar olmadığı durumlarda, başvurunun yukarıdaki kriterleri karşılaması gerekmez; bununla birlikte, başvuru bir emek piyasası açısından işlemden geçirilecektir. Bu tür emek piyasasının dikkate alındığı durumların, ilgili meslekteki ve sektördeki fazlalık veya eksikliğe dair ulusal durum ve ilgili konuma dair üçüncü ülke vatandaşının nitelik düzeyi, deneyimi ve genel olarak uygunluğu dahil, pek çok yönü vardır.

Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin Uzun Süreli Oturma İzni

Uzun süreli oturma izni, Malta’da yasal olarak aralıksız beş yıl boyunca ikamet etmiş olan kişilere verilebilir. “Aralıksız” kavramı, bu kişilerin, bahsi geçen beş yıl içindeki herhangi bir yılda Malta’dan tek seferde altı ay boyunca ayrılmamış olması ve ayrıca bu beş yıllık dönem içersinde Malta’dan toplamda on aydan uzun süre ayrı kalmamış olması anlamına gelir.

Ayrıca, kendisine Malta dışında başka bir Üye Devlet tarafından uzun süreli oturma izni verilmiş bir üçüncü ülke vatandaşı, Malta’da bir çalışma iznine sahip olması şartıyla bir çalışan olarak ya da serbest mesleğini icra etmek suretiyle bir ekonomik aktivite ile uğraşmak, araştırmalar yapmak veya mesleki eğitim almak ya da başka türlü aktivitelere katılmak için üç aydan uzun bir süre boyunca ikamet edebilir.

Kendisine Malta’da uzun süreli oturma izni verilmiş bir üçüncü ülke vatandaşı, diğerlerinin yanı sıra, istihdama veya serbest mesleğe erişim, istihdam koşulları ve eğitim açısından da diğer kişilerle eşit muamele görecektir.

Eğitime Dayalı Geçici Oturma İzni

Malta’daki tüm Özel Yüksek Okullarda veya Malta Üniversitesinde onaylanmış bir eğitim alan öğrencilere, eğitim gördükleri süre boyunca geçici oturma izni verilir. Eğer öğrenci reşit değilse, yasal vasisi ona eşlik etmek için Malta oturma izni başvurusunda bulunabilir. Bu kişiler, istikrarlı ve düzenli bir gelire sahip olduklarını ve uygun bir yaşayacak yere sahip olduklarını doğrulamak zorundadır.

Partnerler

Malta vatandaşlarının yabancı partnerlerine, en az 8,885 düzenli ve sürekli gelirleri olduğunu ve ilişkilerinin en az iki yıldır sürdüğünü göstermeleri durumunda, Malta’da oturma izni için başvuru fırsatı verilir. İlişkilerinin beş yıldır sürüyor olması durumunda, üç yıllık bir oturma izni verilir.

Aile Üyeleri

Yasal olarak Malta’da ikamet eden bir üçüncü ülke vatandaşına, aile üyeleri, yani 21 yaşındaki veya üstündeki eşi ve 18 yaşın altındaki reşit olmayan bekar çocukları ile tekrar bir araya gelmek için başvurma hakkı tanınır. Bu tür bir hak, üçüncü ülke vatandaşına Malta’da daimi ikamet için makul ihtimalinin olması, ailesi için tatmin edici bir konaklama imkanının bulunması ve Malta’daki ortalama maaş artı her bir aile üyesi için ortalama maaşın %20 fazlasına sahip dengeli ve düzenli kaynaklara sahip olması durumunda verilir. Ayrıca, ailesine sponsor olan üçüncü ülke vatandaşının en az iki yıldır Malta’da ikamet ediyor olması gerekir. Tekrar bir araya gelen aile, tıpkı başvuru sahibi gibi çalışabilir ve eğitim görebilir. Aile beş yıl Malta’da ikamet ettikten sonra, aile üyeleri otonom bir oturma iznine hak kazanacaklardır.

Vakalar sponsorun geliri, konaklamanın uzunluğu ve istihdamın doğası ile ilgili olarak kendi değerlerine göre dikkate alındığı için, yukarıdaki koşulları karşılamayan ve yasal olarak Malta’da ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları yine de aile üyeleri için bir oturma izni başvurusu yapabilirler.

Gelir Vergisi

Normal oturma izni almış ancak Malta’da ikamet etmeyen kişiler, Malta’da ortaya çıkan gelirleri ve sermaye kazançları üzerinden ve Malta dışında ortaya çıkan, ancak Malta’da alınan gelirleri üzerinden gelir vergisine tabidir. Yurtdışında ortaya çıkan ancak Malta’ya gönderilen sermaye kazanımları üzerinde vergilendirme yoktur. Kişisel gelir vergisi, aşağıdaki tablolarda da görüntülendiği gibi maksimumu yüzde 35 olan kademeli oranlara tâbidir:

BEKARLAR İÇİN ORANLAR
Vergilendirilebilir Gelir Oran % Kesinti
0-8,500 0 0
8,501-14,500 15 1,275
14,501-19,500 25 2,725
19,501-60,000 32 4,090
60,001 ve üzeri 35 5,890
EVLİ ÇİFTLER İÇİN ORANLAR
Vergilendirilebilir Gelir Oran % Kesinti
0-11,900 0 0
11,901-21,200 15 1,785
21,201-28,700 25 3,905
28,701-60,000 32 5,914
60,001 ve üzeri 35 7,714
EBEVEYNLER İÇİN ORANLAR
Vergilendirilebilir Gelir Oran % Kesinti
0-9,300 0 0
9,301-15,800 15 1,395
15,801-21,200 25 2,975
21,201-60,000 32 4,459
60,001 ve üzeri 35 6,259

Bu hesaplamaya uygun olmak için bir ebeveynin şu koşulları karşılaması gerekir:

 1. ebeveynin velayeti altında bir çocuk bulunmakta veya çocuğuna dair nafaka (mahkemeler tarafından belirlenmiş veya onaylanmış) ödemesi yapmaktadır;
 2. bu çocuk 18 yaşın altında veya üçüncül bir eğitim kurumunda tam zamanlı eğitim alıyorsa 21 yaşın altındadır;
 3. bu çocuk ücretli çalışma sonucunda 2,400’u aşan miktarda bir gelir elde etmemiştir.

Halihazırda, %35 olan en yüksek vergi oranının %25’e düşürülmesi konusunda lobi çalışmaları sürmektedir.

Geçici Oturma İzni

Ekonomik olarak kendi kendilerine yeten üçüncü ülke vatandaşları geçici olarak Malta’da ikamet edebilirler. Bu kişilerin minimum yıllık gelirlerinin bekar iseler 13,976 ve evli iseler 16,305 olması gerekir. Buna ek olarak, 18 yaşın altındaki bakmakla yükümlü olunan her çocuk için bu rakamlara yıllık 2,329 eklenmesi gerekir.

Malta’da, yerleşme niyeti olmadan geçici bir amaçla bulunan kişiler ve Malta’da bir takvim yılı içinde altı aydan kısa süreliğine bulunan kişiler, Malta’ya aktarılmış olsun ya da olmasın yabancı gelirleri ve kazanımları için Malta’da vergilendirilmez. Bu kişiler sadece Malta kaynaklı gelirleri ve sermaye kazanımları üzerinden vergiye tabidir.

Yüksek Net Değere Sahip Bireyler için Oturma İzni Şeması

AB/AEA/İsviçre vatandaşları

Mülk

Başvuru sahiplerinin Yeterli Mal Varlığına sahip olması gerekir; bu mal varlığı 1 Ocak 2011 tarihinden sonra satın alınmış ve değeri en az 400,000 olmalıdır. Bu, başvuru sahibinin ve kendisine eşlik eden aile üyelerinin mutat meskeni olarak hizmet vermelidir. Alternatif olarak, bir başvuru sahibi yıllık kirası 20,000 altında olmamak üzere Malta’da bir ev kiralamayı seçebilir.

Bu tür bir Yeterli Mal Varlığı, devren kiralanmış veya kiralanıp yeniden kiraya verilmiş yerler olamaz.

Finansal Kaynaklar ve Sigorta

Başvuru sahibi aynı zamanda, kendisinin ve kendisine eşlik eden aile üyelerinin geçimini sağlamaya yetecek miktarda istikrarlı ve düzenli mali kaynaklara sahip olmalıdır. Dolayısıyla başvuru sahipleri ekonomik anlamda kendi kendine yeterli olmalı ve ayrıca hem başvuru sahibi hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler, AB bölgesini kapsayan uygun bir sağlık sigortasına sahip olmalıdır. Bireyin, kendisine bu düzenleme altında bir izin verilebilmesi için “yerinde ve uygundur testi” şartlarını karşılaması gerekir.

Vergi İşlemleri

Malta’ya gönderilen yabancı gelire, çifte vergi indirimi talebinde bulunma olasılığı baki olmak üzere yüzde 15 vergi uygulanır. Asgari yıllık vergi, yürürlükteki çifte vergilendirme indirimi talebinden sonra, bakmakla yükümlü olunan kişi başına 2,500 eklenerek 20,000’da kalır. Malta’da edinilen (ve eşlerin edindiği) gelire yüzde 35 vergi uygulanır. Bu düzenlemenin hak sahibi ve onun eşi, ayrı bir vergi hesaplamasını seçemez. Bir hak sahibi aynı zamanda Geçici Vergi ödemelerini yapmakla da yükümlüdür. Yukarıdaki asgari ödenebilir vergi miktarları iade edilebilir değildir ve ilk yıl için asgari vergi, vergi iade tarihinden daha geç ödenemez ve Geçici Vergi ödemelerine tabi olamaz.

AB/AEA/İsviçre vatandaşı olmayanlar

Mülk

Başvuru sahiplerinin Yeterli Mal Varlığına sahip olması gerekir; bu mal varlığı 1 Ocak 2011 tarihinden sonra satın alınmış ve değeri en az 400,000 olmalıdır. Bu, başvuru sahibinin ve kendisine eşlik eden aile üyelerinin mutat meskeni olarak hizmet vermelidir. Alternatif olarak, bir başvuru sahibi yıllık kirası 20,000 altında olmamak üzere Malta’da bir ev kiralamayı seçebilir.

Bu tür bir Yeterli Mal Varlığı, devren kiralanmış veya kiralanıp yeniden kiraya verilmiş yerler olamaz.

Finansal Kaynaklar ve Sigorta

Başvuru sahibi, kendisinin ve kendisine eşlik eden ve başvuru sahibinin bakımlarından sorumlu olduğu kişilerin geçimini sağlamak için yeterli istikrarlı ve düzenli kaynaklara sahip olmalı ve hem başvuru sahibi hem de başvuru sahibine eşlik eden ve başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, AB Bölgesini kapsayan uygun bir sağlık sigortasına sahip olmalıdır. Bireyin, kendisine bu düzenleme altında bir izin verilebilmesi için “yerinde ve uygundur testi” şartlarını karşılaması gerekir.

Ayrıca, AB/AEA/İsviçre vatandaşı olmayan başvuru sahipleri, İngilizce’yi veya Malta dilini akıcı olarak konuşabilmelidir.

Vergi İşlemleri

Malta’ya gönderilen yabancı gelire, çifte vergi indirimi talebinde bulunma olasılığı baki olmak üzere yüzde 15 vergi uygulanır. Asgari yıllık vergi, yürürlükteki çifte vergilendirme indirimi talebinden sonra, bakmakla yükümlü olunan kişi başına 5,000 eklenerek 25,000’da kalır. Malta’da edinilen (ve eşlerin edindiği) gelire yüzde 35 vergi uygulanır. Bu düzenlemenin hak sahibi ve onun eşi, ayrı bir vergi hesaplamasını seçemez. Bir hak sahibi aynı zamanda Geçici Vergi ödemelerini yapmakla da yükümlüdür. Yukarıdaki asgari ödenebilir vergi miktarları iade edilebilir değildir ve ilk yıl için asgari vergi, vergi iade tarihinden daha geç ödenemez ve Geçici Vergi ödemelerine tabi olamaz.

Malta’ya giriş ve Malta’da kalış

Yüksek Net Değere Sahip Birey statüsü için başvuran ve başvurusunda Uzun Süreli Malta Sakini olmaya niyetli olmadığını belirten bir kişi, bir takvim yılı içinde 9 aydan uzun bir süre Malta’da kalamaz. Böyle bir kişinin, bir takvim yılı içinde en az 3 aylık bir dönemi Malta dışında geçirmesi ve Uzun Süreli Sakin statüsü için seçilebilir olmayacağı beklenir. Bu tip durumlarda, başvuru sahibi, Yüksek Değere Sahip Birey Kurallarından faydalanmak için Nitelendirme Sözleşmesi yapmak zorunda değildir. Ancak, başvuru sahibinin başvuru formunda Uzun Süreli Malta Sakini olmaya niyeti olduğunu beyan etmesi durumunda, bu kişinin bir Nitelendirme Sözleşmesine taraf olması gerekir; bu sözleşme Bakanlık tarafından saptanan bir biçimde olacak ve Malta Hükümetine 500,000 bağış yapılacaktır.

Yüksek Net Değere Sahip Birey Kuralları tarafından tanınan özel vergi statüsünün, bu statünün geçerli olduğu tüm süre boyunca lehtarına Malta’ya girme, Malta’da kalma ve Malta’ya yerleşme hakkı vermediği unutulmamalıdır. Yine de böyle bir statü temelinde uygun göçmenlik belgeleri için başvururda bulunulabilir.

Hem AB vatandaşları hem de AB vatandaşı olmayanlar için koşullar

Asgari Kalış Gereklilikleri

Başvuru sahipleri, herhangi başka bir ülkede 183 günden fazla kalamaz.

Kayıt Ücreti

Malta Hükümeti tarafından bir defaya mahsus olarak 6,000 kayıt ücreti alınır. İzin sahiplerinin Malta’da bir ekonomik aktivite gerçekleştirmesine de izin verilir.

Yıllık Beyanname

Bu özel vergi statüsünden faydalanan bir kişi, bir Yıllık Vergi İadesi sunmalıdır. Bu Yıllık Vergi İadesi, lehtarın özel vergi statüsünü etkileyebilecek tüm maddi değişikliklerini içermelidir.

Başvuruların iletilmesi

Yüksek Net Değere Sahip Birey Kuralları altında özel vergi statüsü için yapılan bir başvuru sadece Kamu Gelirleri Yetkilisine, Yüksek Net Değerli Bireyler Kuralları kapsamında Kamu Gelirleri Yetkilisinde kaydı bulunan ve Yetkili Kayıtlı Zorunlu olarak nitelendirilmiş bir kişinin hizmeti üzerinden iletilebilir. EMD, bir Yetkili Kayıtlı Zorunlu olarak, bu şema altında oturma izni başvurusunda bulunmanıza ve her türlü vergi ve yasal gereklilikle ilgili olarak size yardımcı olabilir.

Malta Emeklilik Programı Kuralları 2012

Emekliler için geçerli Malta Emeklilik Programı 2012 Kuralları, Malta vatandaşlarını hariç tutmak kaydıyla AB/AEA/İsviçre vatandaşları için sağladığı vergi programı ile özel Malta vergi statüsü vermektedir. Hak sahipleri, Malta’da alınan yabancı kaynak gelirini, kendilerini ya da 7,500 asgari vergi yükü taşıyan bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile eğer var ise kendine bağımlı olan her kimse başına 500 olmakla beraber yüzde 15 oranda ödeme hakkına sahiptir. Düzenleme ayrıca, çifte vergilendirmeyi kaldırma talep hakkını sağlar. Buna karşılık, Malta’da elde edilen tüm gelirler %35 oranında vergilendirilecektir.

Programa başvuran kimseler Malta ya da Gozo’da emekli kimse adına taşınmaz satın almak veya kiralamak durumundadır, söz konusu taşınmaz sadece başvuran kimsenin, ailesinin ve varsa yanlarındaki özel bakıcıların ikametinde olmalıdır. Söz konusu taşınmaz Malta’da ise 275,000, Gozo’da ise 250,000 değerinden düşük olamaz, Asgari kira bedeli ise Malta içindeki taşınmaz için yıllık 9,600, Gozo için ise 8,750 olarak belirlenmiştir. İkamet edilen yer başvuru sahibinin dünya çapında meskeni mutat yeri olarak sunulmalıdır.

Ayrıca, programa başvurabilmek için emekliliğine kadarki dönemde elde ettiği gelirin en az %75’ini Malta’da elde etmiş olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin normalde AB genelinde Malta vatandaşları için kapsanan tüm riskleri kapsayan bir sağlık sigortası altında korunuyor olması gerekmektedir.

Programa başvuracak kişilerin yurtdışında yerleşik olması gerekir ve program için başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde Malta’da ikamet etme niyeti taşımıyor olması aranır. Ayrıca, başvuru sahibi herhangi bir işte çalışıyor olmamalıdır ya da herhangi bir Malta programı dahilinde özel bir vergi statüsünü haiz olmamalıdır. Geçerli bir seyahat belgesine sahip olmak zorundadır.

Söz konusu programdan yararlanacak kişiler, bir Malta şirketinde icracı olmayan bir görevi olması, kamusal niteliği olan bir tröst ya da vakıf, benzer bir kurum ya da kuruluşta ya da herhangi bir kurumda etkinliklere katılır. Ayrıca kamu niteliğindeki bir kuruluşta hayırseverlik ya da eğitim veya araştırma ve geliştirme çalışmalarını Malta’da yürütür.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, programdan faydalanacak kişiler bir takvim yılı içinde Malta’da 90 günden fazla zaman geçirmelidir, ortalama 5 yıllık süreci kapsar ve başka bir ülkede 183 günden fazla ikamet etmeme şartı aranır. Son olarak, başvuru sahipleri, ilgili Maltalı yetkililer tarafından verilen yerinde ve uyumlu testi koşullarını karşılamalıdır.

Yukarda geçen kriterler yıllık bazda uygulanmalıdır. Bu nedenle, programdan faydalanacak kimselerin yıllık konaklama şartlarına uyacak şekilde mülklerini ellerinde tutmaları veya yukarıdaki koşullara göre kiralamaları, yıllık bazda da ilgili sağlık sigorta poliçelerini yenilemeleri gerekir.

2,500 başvuru ücreti Maltalı yetkililere ödenir ve başvurular sadece Yetkili Zorunlu Tescil (YZT) üzerinden yapılabilir. EMD lisanslı bir YZT olarak, Programın gerektirdiği uyum yükümlülükleri yani sıra tüm uygulama sürecinde size yardımcı olacaktır.

Yüksek Dereceli Profesyoneller

Yüksek Dereceli Kişiler hakkındaki 2011 tarihli Hukuki Karar 106’da belirtildiği üzere, ‘gerekli niteliklere sahip ofislerden’ çalışma karşılığı gelir elde eden şahıslara istinaden yeni düzenlemeler duyurulmuştur. Bu düzenlemelere göre, “gerekli niteliklere sahip ofislerden’ çalışma karşılığı gelir elde eden şahıslar, yüzde 35 ile sınırlı artan oranlı vergi yerine, çalışma karşılığı elde ettikleri gelir üzerinden yüzde 15 oranında sabit vergiye tabi olacaklardır. Bu düzenlemenin arkasında yatan mantıksal temel; kendi ülke sınırları dışında çalışan, belirli uzmanlıklardaki sektörleri Malta’ya çekmek; böylece Malta’nın hizmet sektöründeki lider konumdaki itibarini devam ettirmektir.

Gerekli niteliklere sahip bir ofisten sağlanacak istihdam geliri, senelik 75,000 EUR’ya tekabül etmesi halinde, yüzde 15’e indirilmiş vergi oranından yararlanacaktır. Gelirin 5 milyon Avro’yu geçmesi halinde ise, artan kısım vergiden muaf tutulacaktır. “Gerekli niteliklere sahip ofis”in tanımı şu şekildedir; Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA) veya Piyango ve Kumar Otoritesi (LGA) tarafından çalışma lisansı verilmiş veya muteber sayılmış işlerdir. Ayrıca yakın zamanda vergideki bu teşvik, Malta Lojistik Otoritesi’nin (TM) denetimi altındaki şirketlere de tanınmıştır. Bu şirketler, Malta Lojistik Otoritesi (TM) tarafından bir Hava İşletmeciliği Sertifikası (AOC)’si verilmiş olan teşebbüslerdir: Buna hak kazanmış makamlar şunlardır:

MFSA1 LGA2 TM3
CEO, Risk Direktörü, CFO, Operasyonlar Direktörü ve Teknoloji Direktörü; CEO, Risk Direktörü (Yolsuzluk ve Soruşturmalar Yetkilisi dahil), CFO, Operasyonlar Direktörü, Teknoloji Direktörü ve Ticaret Direktörü; CEO, Risk Direktörü, CFO, Operasyonlar Direktörü (Havacılık Sorumlu Müdürü dahil) ve Teknoloji Direktörü;
Portföy Müdürü, Yatırım Direktörü, Kıdemli Borsacı, Kıdemli Analist (Yapılandırma Profesyoneli dahil), Mimari Profesyonel, Sigorta Direktörü, Sigorta Teknik Oran Hazırlama Uzmanı, Araştırma ve Geliştirme Departmanının Yöneticisi (Arama motoru Optimizasyonu ve Sistem Mimarisi dahil); Havacılık Devamlı Uçuşa Elverişlilik Müfettişi, Havacılık Uçuş Operasyonları Müfettişi ve Havacılık Eğitim Müdürü;
Pazarlama Departmanı Başkanı ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı Başkanı Pazarlama Departmanı Başkanı (Dağıtım Kanalları Departmanının Başkanı dahil) ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı Başkanı Pazarlama Departmanı Başkanı

1. Ocak 2011 tarihinden sonra yürürlüktedir / 2. Ocak 2010 tarihinden sonra yürürlüktedir / 3. Ocak 2012 tarihinden sonra yürürlüktedir

Profesyonelin %15 düşürülmüş vergi oranından faydalanması için yerine getirilmesi gereken koşullar şunlardır:

 • Kişi Malta’da veya bu tür bir işle bağlantılı olarak Malta dışında geçirilen dönemlerde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak Malta’da vergiye tabi istihdam geliri elde etmektedir;
 • Kişi profesyonel niteliklere veya en azından beş yıllık deneyime sahiptir;
 • Kişi yatırım hizmeti ile ilgili başka ülkede yaşayan kişilere sunulan başka herhangi bir indirimden faydalanmamaktadır;
 • İstihdam sözleşmesi gerçek ve etkin bir çalışma yürütme amacıyla Malta yasalarına tabidir;
 • Kişi kendi kişisel gelir vergisi beyannamesinde istihdam sözleşmesinden elde ettiği tüm gelirleri tam olarak beyan eder;
 • Kişi Malta’da ikamet etmemektedir.

Kişinin bir üçüncü ülke vatandaşı olması ve toplamda dört yıldan fazla bir süre fiziksel olarak Malta’da kalması ya da doğrudan veya dolaylı olarak Malta’da bulunan herhangi bir taşınmaz mülk edinmesi durumunda, bununla ilgili haklar da dahil olmak üzere, tüm haklar geriye dönük etkisi olacak şekilde geri çekilir.

Düşürülmüş vergi oranı AEA ve İsviçre vatandaşları için birbirini izleyen beş yıl ve tüm diğer ülke vatandaşları için birbirini izleyen dört yıl geçerli olur. 1 Ocak 2009 tarihinden önce görevlerini Malta’da gerçekleştirmeleri gereken bir istihdam sözleşmesi kapsamında işe alınmış kişiler %15 sabit orandan faydalanamazlar.

Malta’ya Çalışmak Üzere Geri Dönen Yüksek Nitelikli Kişiler

Malta’da çalışmak üzere Malta’ya geri dönen bir mükemmellik alanındaki normal bir mukim Malta’da gerçekleştirilen istihdam geliri için %15 düşürülmüş vergi oranından faydalanabilir. Bu, kişinin en azından yirmi yıl normal olarak Malta’da ikamet etmesine tabidir. Ayrıca, ilgili kişinin geri dönüşünden önce birbirini izleyen on yıldan uzun süre Malta’da normal olarak ikamet etmemiş olması gerekir.

Çifte Vergilendirme İndirimi

Malta’da ikamet eden kişiler, farklı ülkelerde aynı gelir için asla iki defa vergi ödenmemesini sağlayan çifte vergilendirme anlaşmaları ile korunurlar. Malta’nın yoğun bir çifte vergilendirme antlaşmaları ağı bulunmaktadır. Çoğu antlaşma OECD Model Konvansiyonuna dayanır ve ödenen yabancı vergi için bir kredinin verildiği kredi yöntemi kapsamında indirim sağlanır. Çifte vergilendirme antlaşmasının olmadığı yerlerde, iç hukuk kapsamında mevcut olan tek yanlı indirim adı altındaki, çifte vergilendirme dışındaki bir başka indirim ile de büyük oranda aynı sonuç elde edilir.

Veraset ve İntikal Vergisi

Malta’da herhangi bir ölüm vergisi ödenmez. Bununla birlikte, vefat eden kişinin varisleri veya Malta’da bulunan gayrimenkulun alıcısı tarafından ve Malta şirketlerindeki hisselerin miras kalmasını veya satın alınmasını takiben belgeler ve intikal için harç ödenir.

Ancak, Malta dışında %90’dan fazlaya kadar iş çıkarı olan hissedarlar veya ticari şirketler tarafından etkilenen hisse intikallerinde bu şekilde bir harç ödenmesi gerekmez. Benzer şekilde, adi hisse sermayesinin, oy haklarının ve kar üzerindeki hakların yarısından çoğunun Malta’da ikamet etmeyen kişilerin elinde bulunduğu holding şirketlerin hisse intikalinde de bir harç istisnası mevcuttur. Belirli istisnalara tabi olarak, harç gayrimenkul için yüzde beş ve hisseler için yüzde iki oranındadır.

Gayrimenkul Alımı

İkamet etmeyen kişiler bir TME iznine tabi şekilde Malta’da serbestçe bir adet mülk satın alabilirler. Bu kısıtlama Özel Belirlenmiş Bölgelerdeki mülkler ve en azından beş yıl arka arkaya Malta’da ikamet etmeyen AB vatandaşlarının durumunda birincil konutları olarak hizmet gören mülkler için geçerli değildir. Diğer taraftan, Malta’da en az aralıksız beş yıl boyunca ikamet etmiş AB vatandaşları, istedikleri kadar mülk edinebilir.

Eşlerden birinin AB vatandaşı diğerinin ise AB vatandaşı olmaması durumunda, her iki eş de yukarıda belirtilen haktan, satın almanın ana ikametlerini kurmak için yapılmış olması şartı ile aynı şekilde faydalanabilir ve bir TME izni almaya gerek kalmadan mülk edinebilir. Ayrıca, bir AB vatandaşı tarafından iş aktivitesinin yürütülmesi veya söz konusu kişi tarafından bir hizmet temini için taşınmaz mülk edinmek de istisnadır. Böyle bir durumda, satın alan kişinin edinme niyetini yansıtan bir beyan ilgili satın alma sözleşmesine eklenmelidir. Satın alma işleminin bir TME izni gerektirmesi durumunda mülk, periyodik olarak değişen belirli bir asgari değeri karşılamalıdır.

Ev Eşyalarının ve Mobilyaların Dışarıdan Getirilmesi

Malta’da ikamet etme hakkı alan kişiler, ev eşyalarını ve mobilyalarını Malta’ya KDV ve ithalat vergileri olmadan ithal edebilir. Üçüncü ülke vatandaşları olan sakinlerin, ilgili KDV/gümrük miktarı için bir banka garantisi sunması veya bir teminat yatırması gümrük makamlarınca şart koşulabilir. 365 günlük bir dönem içinde toplam 200 gün Malta’da kalındığının kanıtıyla birlikte teminat iade edilecektir.

Bilgiler 16 Ocak 2013 tarihi itibariyle günceldir

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin; EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Faks:(+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

TR_Malta Residence_V13U201301

Yukarıdaki bilgilerin genel nitelikte olması amaçlanmıştır ve herhangi bir kişi veya kurumun durumuna hukuki çözüm değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamış dahi olsak, bu bilgiler alındığı ya da gelecekte elde edileceği tarih itibariyle kesinlik garanti etmez. EMD Danışmanlık Hizmetleri Ltd, memurları, çalışanları, ortakları ve ilgili / şirketler / firmalar, yukarıdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem için sorumlu veya yükümlü tutulamaz, ilişkili ya da burada bulunan herhangi bir hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Yukarıda bahsedilen herhangi bir madde bazında alınacak herhangi bir karar önce profesyonel olarak tarafımıza danışılmalıdır.