Malta’da Uzaktan Oyunlar

VERGİ, DANIŞMANLIK, KURUMSAL, FAALİYETLER

Malta, uzaktan oyunlar konusunda Avrupa’nın merkezi haline gelmiştir. İnternet oyunları, poker, spor bahisleri, P2P ve piyangolar gibi oyunları sunan sektörde yer alan şirketlere ve uzaktan iletişim yoluyla yazılım sunan satıcıların operasyonları için lisans verilmektedir. Malta’da kurulu uzaktan oyun operatörleri, ciddi Uzaktan Oyun Yönetmelikleri (2004) ile oluşan istikrarlı yasal düzen ile avantajlı kurumsal ve bahis oyunlari vergisi oranlarını da kapsayan çok cazip mali teşviklerden yararlanmaktadır.

Neden Malta?

 • Uzaktan oyunların yasal olarak düzenlendiği, uygun mevzuatlarla malların ve hizmetlerin serbest dolaşımına izin verildiği bir AB üye devleti;
 • Avantajlı kurum ve bahis oyunları vergisi oranları sunan çok cazip bir mali rejim;
 • Düşük lisans ücretleri;
 • Hem uzaktan oyun operatörlerinin ve hem de oyuncuların menfaatlerini koruyan, iyi düzenlenmiş bir yargı düzeni;
 • Yüksek standartlı kapa para aklamayı önleme sistemi;
 • İstikrarlı politik ve ekonomik ortam;
 • İyi düzenlenmiş çeşitli mali hizmet kurumlarının ve ödeme kapılarının mevcudiyeti;
 • Çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşmalardan ve diğer mevzuattan oluşan kapsamlı bir ağ;
 • Malta’nın İngiltere’nin beyaz listesinde yer alması nedeniyle, İngiltere’de reklam yapma olanağı;
 • Uzaktan oyun sektöründe uzmanlaşmış profesyonellerin ve destek hizmetlerinin mevcudiyeti;
 • Çeşitli dillere hakim, son derece kalifiye ve becerikli iş gücü;
 • Son teknoloji ürünü telekomünikasyon altyapısı;
 • Tüm lisanslar için onay mührü uygulanması;
 • Uzaktan oyun sektörüne ilişkin konularda iletişime kolaylık sağlamak üzere, lisans sahiplerinden ve hizmet sağlayıcılarından oluşan Malta Uzaktan Oyunlar Konseyi’nin mevcudiyeti.

Lisans Gereksinimleri

Malta içerisinde veya Malta kaynaklı uzaktan oyun faaliyetleri ile iştigal eden herhangi bir şahıs, uzaktan oyun faaliyetleri sağlayabilmek için Piyango ve Uzaktan Oyunlar Kurumundan lisans almak zorundadır. Lisansa hak kazanmak için, başvurunun:

 • Malta’da tescilli bir sınırlı sorumlu (limited) şirkete ait olması;
 • Şartlara uygun, eksiksiz ve doğru olması;
 • Bu tür bir operasyonun yürütebilmesini sağlayacak işe ilişkin ve teknik becerilere sahip olması;
 • Operasyonun yeterli rezerv veya teminatlar ile kazanan oyunculara ödemeleri ve depozitleri garanti edecek miktarı kapsadığının ispatı.

Lisans Süreci

Uzaktan Oyun Lisansı almaya ilişkin lisanslandırma süreci;

Uzaktan oyun lisansı için başvurunun sunulması, nihai menfaat sahipleri ve yöneticileri için bir uygunluk ve doğruluk testini ve öngörülen operasyona ilişkin ayrıntılı bir iş planının sunulmasının yanı sıra;

bir Malta şirketinin kurulmasını ve uygulama mimarisi, sistem mimarisi, yazılım, güvenlik ve kontrol prosedürleri, yedekleme ve felaket halinde kurtarma prosedürleri ile gerekli yasal dokümantasyonu kapsayan ayrıntılı bir işletme kılavuzunun sunulmasını içerir.

Sunulan belgelerin başarılı bir şekilde tamamlanması ve bunların gözden geçirilmesinden sonra, Malta şirketine beş yıllık bir dönem için (süresi sona erdikten sonra yenilenebilen) Tam Uzaktan Oyunlar Lisansı verilir. Şirketin, ISO/IEC17799:2000 standardına göre lisans döneminin birinci yılı içerisinde faaliyetlerine başlaması ve uzaktan oyun operasyonu için uyumluluk belgesi alması gerekmektedir. Lisans verildikten sonra, lisans sahibi gerekli uygunluk belgelerine ek olarak LGA tarafından öngörülen koşullara uymakla da yükümlü olacaktır. Bu koşullardan biri, Lisansın düzenlenmesini izleyen yirmi bir gün içerisinde bir Anahtar Yetkilinin atanmasını içerir.

Lisans Ücretleri ve Süresi

Uzaktan Oyun Lisansı için başvuru sunulurken, Piyango ve Uzaktan Oyunlar Kurumuna (LGA) bir defaya mahsus olmak üzere 2,330 tutarında bir başvuru işlem ücreti ödenir. Ayrica, zorunlu sistem denetimi başlamadan önce, LGA’ya bir defaya mahsus olmak üzere 1,770 tutarında bir sistem denetim ücreti ödenir. Uzaktan Oyun Lisansı verildikten sonra ve bunu izleyen her yıl için, Piyango ve Uzaktan Oyunlar Kurumuna 8,500 tutarında yıllık ücret ödenir.

Lisanslar 5 yıllık bir süre için verilmektedir ve bu süreyi izleyen her 5 yıl için yenilenebilir. Lisansın yenilenmesi için yapılan başvuruda, Piyango ve Uzaktan Oyunlar Kurumuna 1,500 ücret ödenir.

Lisans Sınıfları

Başvuru sahipleri, aşağıdaki lisans sınıflarından herhangi biri için başvuruda bulunabilirler:

 • Sınıf 1 Rasgele olaylarla (gazino oyunları, piyangolar, oyun makineleri ve bingo gibi) oluşturulan tekrarlı oyunlarda risk alan operatörler.
 • Sınıf 2 Eşleşme defterine (spor bahisleri) dayalı olaylarda kendi risklerini yöneten operatörler.
 • Sınıf 3 Malta’dan bahis oynamayı (P2P, poker ağları, bahis değişimleri ve oyun portalları) teşvik etmek ve/veya bunlara katılmak için komisyon alan operatörler.
 • Sınıf 4 Uzaktan oyun operatörlerini barındıran ve yöneten oyun platformları. Bu sınıf, kendi platformlarında barındırma ve yönetim olanakları sağlamak isteyen yazılım tedarikçilerine yöneliktir.

Sınıf 4 üzerinde 1, Sınıf 4 üzerinde 2 ve Sınıf 4 üzerinde 3, operatörün bir Sınıf 4 platformu üzerinde barındırılması, yani operatörün herhangi bir yazılıma sahip olmaması durumunda, yukarıda tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 2 ve Sınıf 3 ile aynıdır.

Class 1 on 4, Class 2 on 4 and Class 3 on 4 are the same as operations Class 1, Class 2 and Class 3 as defined above, except that the operator is being hosted on a Class 4 platform, that is, the operator does not own any software.

Vergilendirme

Lisans verilen şirketin hissedarları, gerçek kişi veya tüzel kişi olduklarına bakılmaksızın, Malta yasaları çerçevesinde geri iadeli vergi sisteminden yararlanabilir. Buna ek olarak, Malta mevzuatında sağlanan başkasına yüklemeye dayalı vergi sistemi sayesinde, hissedarlar Şirketten alınan temettü üzerinden ilave vergiye tabi değildir. Vergi iadeleri, maruz kalınan her türlü yabancı vergi dahil, ödenen toplam verginin genel olarak 6/7’si (%85,7) kadar olacaktır. Dağıtım şirketi çifte vergilendirmenin iadesi talebinde bulunursa, geri ödeme ödenen toplam verginin 2/3’üne (%66,6) eşdeğer olacaktır.

Bu konudaki ayrıntılar için, lütfen “Malta Şirketleri ve Vergilendirme” başlıklı bilgi formumuzu inceleyin.Belirli bazı durumlarda, hissedarlar ile Lisans Sahibi arasına bir Malta holding şirketi koyarak temettülerin ve vergi iadelerinin doğrudan doğruya hisedarlara ödenmesi yerine bu holding şirketine ödenmesini sağlamak, dolayısıyla hissedarların kendi ülkelerinde hemen vergi yükümlülüğüne maruz kalmamalarını sağlamak da avantajlı olabilir. Bu tür bir ara şirket, diğer yatırımlar için de bir araç olarak kullanılabilir.

Lisans Sahibi, Malta’nın kapsamlı çifte vergi anlaşması ağı ile diğer çifte vergiden muafiyet biçimlerinden de yararlanabilir. Buna ek olarak, lisanslı şirket transfer harçlarından, kambiyo kontrol sınırlamalarından ve hisselerin devrindeki sermaye kazançlarından da muaftır.

Uzaktan oyunlar Vergisi

Uzaktan oyunlar Vergisi (üst sınırı her Lisans için 466,000’da tutulmuştur) aşağıdaki gibi hesaplanır:

 • Sınıf 1: İlk altı (6) ay için ayda 4,660 ve bunu izleyen her ay için ayda 7,000.
 • Sınıf 4 üzerinde Sınıf 1: Sınıf 4’e ayda 1,200 ödenecektir.
 • Sınıf 2: Kabul edilen bahislerin brüt miktarı üzerinden %0,5.
 • Sınıf 4 üzerinde Sınıf 2: Kabul edilen bahislerin brüt miktarı üzerinden Sınıf 4’e %0,5 ödenecektir.
 • Sınıf 3: Gerçek Gelir üzerinden %5 (toplam gelirden ikramiye, komisyonlar ve ödeme işlem ücretleri düşüldükten sonraki gelir).
 • Sınıf 4 üzerinde Sınıf 3: Gerçek Gelir üzerinden ayda %5 Sınıf 4’e ödenecektir.
 • Sınıf 4: İlk altı ay için sıfır vergi; sonraki altı ay için ayda 2,330 ve bundan sonraki dönem için ayda 4,660 vergi ödenir.

Sınıf 4; kişi Sınıf 4 üzerinde 1, Sınıf 4 üzerinde 2 veya Sınıf 4 üzerinde 3 Uzaktan Oyun Lisansına sahip olmadığı takdirde, kendi platformu üzerinde barındırılan her operatör için aylık 1,165 tutarında bir oyun vergisi de ödeyecektir.

Anahtar Yetkili

Uzaktan Oyun Yönetmeliklerine (2004) göre, her Lisans Sahibi bir Anahtar Yetkili atamak zorundadır. Anahtar Yetkili, söz konusu şahsın belirtilen görevi yerine getirebilecek uygun ve doğru şahıs olmasını sağlayacak durum değerlendirmesini yapacak olan Piyango ve Uzaktan Oyunlar Kurumu tarafından onaylanmalıdır. Anahtar Yetkili, uygun ve doğru şahıs olmasının yanı sıra, Malta’da ikamet etmeli ve Malta’da tescilli lisanslı şirketin bir Direktörü olmalıdır. Anahtar Yetkilinin ana fonksiyonları arasında, Lisans Sahibinin operasyonlarını şahsen yönetmek ve Lisans Sahibinin tüm Lisans koşullarına ve Piyango ve Uzaktan Oyunlar Kurumu tarafından yayınlanan direktiflere uyarak yürürlükteki tüm yasalara ve yönetmeliklere uygun davranmasını sağlamak da bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin; EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Faks:(+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

TR- Remote Gaming in Malta-V08U201303

Yukarıdaki bilgilerin genel nitelikte olması amaçlanmıştır ve herhangi bir kişi veya kurumun durumuna hukuki çözüm değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamış dahi olsak, bu bilgiler alındığı ya da gelecekte elde edileceği tarih itibariyle kesinlik garanti etmez. EMD Danışmanlık Hizmetleri Ltd, memurları, çalışanları, ortakları ve ilgili / şirketler / firmalar, yukarıdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem için sorumlu veya yükümlü tutulamaz, ilişkili ya da burada bulunan herhangi bir hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Yukarıda bahsedilen herhangi bir madde bazında alınacak herhangi bir karar önce profesyonel olarak tarafımıza danışılmalıdır.