Jocuri de noroc la distanţă în Malta

Malta a devenit centrul european al i-Gaming-ului. Aceasta oferă licenţe pentru activitatea de jocuri de noroc societăţilor din acest sector al căror obiect de activitate îl reprezintă jocurile de cazinou, pokerul, pariurile sportive, P2P, loteriile, precum şi furnizorilor de software prin comunicare la distanţă. Operatorii economici din sectorul jocurilor de noroc la distanţă din Malta beneficiază de un regim juridic stabil graţie Reglementărilor stricte privind jocurile de noroc la distanţă (2004), precum şi de stimulente fiscale extrem de atractive, printre care se numără nivelurile avantajoase de impozitare pentru firme şi pentru jocurile de noroc.

De ce Malta?

 • Este un stat membru UE în care activitatea aferentă jocurilor la distanţă e constituită în mod legal şi reglementată printr-o legislaţie adecvată, în care operatorii din această industrie beneficiază de libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor;

 • Regimul fiscal este foarte atractiv, oferind niveluri de impozitare avantajoase pentru firme şi pentru jocurile de noroc;

 • Taxele de acordare a licenţei sunt mici;

 • Există o jurisdicţie bine reglementată care protejează respectarea în egală măsură a drepturilor operatorilor din sectorul jocurilor de noroc şi ale jucătorilor;

 • Există standarde înalte privind lupta împotriva spălării de bani;

 • Climatul economic şi politic este stabil;

 • Există mai multe instituţii de servicii financiare şi payment gateway-uri renumite şi bine reglementate;

 • Există o gamă largă de tratate şi alte acte normative care previn dubla impunere;

 • Există posibilitatea de promovare în Regatul Unit, datorită faptului că Malta se află pe Lista albă a acestuia;

 • Pune la dispoziţie experţi şi servicii de asistenţă cu specializare în industria jocurilor de noroc;

 • Oferă un personal competent, poliglot, cu o înaltă calificare;

 • Oferă o infrastructură pentru telecomunicaţii de ultimă generaţie;

 • Se emite o certificare pentru toţi titularii de licenţă;

 • Consiliul Maltez pentru Jocuri de Noroc la Distanţă, alcătuit din titulari de licenţe şi furnizori de servicii, a fost creat cu scopul de a facilita comunicarea cu autorităţile privind aspectele aferente industriei jocurilor de noroc la distanţă.

Cerinţe pentru acordarea licenţei

Orice persoană din sectorul jocurilor de noroc la distanţă sau online în sau din Malta trebuie să primească o licenţă din partea Autorităţii pentru Loterii şi Jocuri de Noroc pentru a putea desfăşura astfel de activităţi. Pentru a fi eligibil pentru licenţă, candidatul trebuie:

 • să fie o societate cu răspundere limitată înregistrată în Malta;

 • să fie competent şi adecvat;

 • să demonstreze că are capacitatea operaţională şi tehnică pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi;

 • să dovedească faptul că activitatea este acoperită prin rezerve şi garanţii suficiente şi că plata câştigurilor şi depozitelor jucătorilor este certă.

Procedura de acordare a licenţei

Procedura de acordare a licenţei pentru jocuri de noroc la distanţă implică:

 • depunerea unei cereri de acordare a licenţei pentru jocuri de noroc la distanţă, un test de competenţă şi adecvare a uzufructuarului final şi a administratorilor, precum şi un plan de afaceri detaliat pentru activitatea propusă;

 • înregistrarea unei societăţi în Malta şi înaintarea unui Manual Operaţional detaliat cu privire la arhitectura aplicaţiei şi a sistemului, software, securitate şi proceduri de control, copii de rezervă şi proceduri de recuperare a datelor în caz de dezastre, precum şi documentaţia obligatorie prevăzută de lege.

După încheierea cu succes a procedurii de evaluare a documentaţiei înaintate şi de verificare a sistemului, societăţii malteze îi este acordată Licenţa deplină pentru jocuri de noroc la distanţă pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire la expirare. Titularul licenţei îşi poate începe activitatea şi poate obţine un certificat de conformitate pentru activitatea de jocuri de noroc la distanţă pe baza standardului ISO/IEC 17799:2000 în primul an al valabilităţii licenţei. După acordarea licenţei, ca urmare a certificării de conformitate obligatorii, titularul licenţei este obligat să respecte anumiţi termeni şi condiţii prevăzute în respectivul certificat de către LGA. Una dintre aceste condiţii este numirea unui reprezentant cheie într-un interval de douăzeci de zile de la emiterea licenţei.

Taxele de acordare a licenţei şi durata

La înaintarea cererii pentru acordarea Licenţei pentru jocuri de noroc la distanţă, se va achita o taxă unică de prelucrare a cererii de 2330 € Autorităţii pentru Loterii şi Jocuri de Noroc (LGA). Înainte de începerea auditului de sistem obligatoriu, se va achita la aceeaşi autoritate o taxă unică de 1770 € pentru auditul de sistem. La emiterea Licenţei pentru jocuri de noroc la distanţă şi ulterior anual, se va achita Autorităţii pentru Loterii şi Jocuri de Noroc o taxă anuală de 8500 €.

Licenţele sunt emise pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitate de reînnoire pentru încă cinci ani pentru fiecare. La depunerea cererii pentru înnoirea licenţei, se va achita Autorităţii pentru Loterii şi Jocuri de Noroc o taxă de 1500 €.

Clase de licenţe

Candidaţii pot solicita oricare dintre clasele de licenţe de mai jos:

Clasa 1 – Operatori care îşi asumă riscul aferent jocurilor repetitive generate de evenimente aleatorii (precum jocurile de cazinou, automatele pentru jocuri de noroc şi bingo).

Clasa 2 – Operatori care îşi gestionează propriul risc legat de evenimente ce derivă din matchbook (pariuri sportive).

Clasa 3 – Operatori care primesc un comision din promovarea şi/sau sprijinirea jocurilor în Malta (P2P, reţele de poker, burse de pariuri şi portaluri de jocuri).

Clasa 4 – Platforme de jocuri de noroc care găzduiesc şi gestionează operatori de jocuri de noroc la distanţă. Această clasă se adresează furnizorilor de software care doresc să ofere servicii de găzduire şi administrare pe platforma lor.

Clasa 1 pe 4, Clasa 2 pe 4 şi Clasa 3 pe 4 presupun aceleaşi tipuri de activităţi precum Clasele 1, 2 şi 3 de mai sus, dar operatorul este găzduit pe o platformă din Clasa 4, ceea ce înseamnă că operatorul nu deţine software-ul.

Impozitare

Acţionarii societăţii căreia i s-a acordat licenţa, fie persoane fizice sau juridice, pot beneficia de sistemul de creditare fiscală rambursabilă conform legislaţiei malteze. Mai mult, conform sistemului de impunere fiscală reglementat de aceasta, dividendele primite de către acţionari din partea societăţii nu sunt impozitate în niciun alt fel. Rambursările de impozit vor fi în general egale cu 6/7 (85,7%) din valoarea totală a impozitelor plătite, inclusiv orice impozite externe atrase. Dacă societatea care efectuează distribuirea solicită scutirea de dubla impunere, rambursarea constă în 2/3 (66,6%) din impozitele achitate.

Pentru detalii suplimentare, consultaţi documentul intitulat Societăţile malteze şi impozitarea”.

În anumite împrejurări, poate fi avantajos ca relaţia dintre acţionari şi titularul licenţei să fie intermediată de o societate-holding malteză, pentru ca dividendele şi rambursările de impozit să fie plătite acelei societăţi în loc să fie plătite direct acţionarilor respectivi, pentru a se evita constituirea imediată a unei datorii fiscale în ţara de domiciliu a acţionarilor. O astfel de societate intermediară poate fi utilizată şi ca mijloc de realizare a altor investiţii.

Titularul licenţei poate beneficia de numeroasele tratate încheiate de Malta privind evitarea dublei impuneri, precum şi de alte forme prin care să fie scutit de aceasta. În plus, societatea căreia i s-a acordat licenţa este scutită de taxele de transfer, de restricţiile pentru controlul schimburilor, precum şi de câştigurile de capital rezultate din transferul titlurilor de valoare.

Taxa pe jocurile de noroc

Taxa pe jocurile de noroc (în cuantum de 466 000 € per licenţă) este calculată după cum urmează:

 • Doar Clasa 1: 4660 € pe lună pentru primele şase (6) luni şi 7000 € pe lună, după cele şase luni.

 • Clasa 1 pe Clasa 4: 1200 € pe lună, de achitat către Clasa 4.

 • Doar Clasa 2: 0,5 % din valoarea brută a pariurilor acceptate.

 • Clasa 2 pe Clasa 4: 0,5 % din valoarea brută a pariurilor acceptate, de achitat către Clasa 4.

 • Doar Clasa 3: 5% din venitul real (venituri din taxa „rake” fără bonusuri, comisioane şi taxe de procesare a plăţilor).

 • Clasa 3 pe Clasa 4: 5% pe lună din venitul real, de achitat către Clasa 4.

 • Clasa 4: Nu se percepe impozit în primele şase luni. În următoarele şase luni impozitul este de 2330 € pe lună şi, ulterior, 4660 € pe lună.

Clasa 4 va plăti şi o taxă lunară de joc 1165 € pentru fiecare operator găzduit pe platforma respectivă care nu este un operator ce posedă o Licenţă pentru jocuri de noroc la distanţă de tip Clasa 1 pe clasa 4, Clasa 2 pe clasa 4, Clasa 3 pe clasa 4.

Responsabilul cheie

Conform Reglementărilor privind jocurile de noroc la distanţă (2004), fiecare titular de licenţă trebuie să desemneze un Responsabil cheie. Responsabilul cheie trebuie aprobat de către Autoritatea pentru Loterii şi Jocuri de Noroc, care va depune toate eforturile pentru a se asigura că persoana respectivă este competentă şi adecvată pentru acea funcţie. În plus, aceasta trebuie să aibă domiciliul în Malta şi să fie administrator al societăţii malteze căreia i s-a acordat licenţa. Printre principalele atribuţii ale Responsabilului cheie se numără monitorizarea personală a activităţilor titularului licenţei şi asigurarea că acesta respectă toate condiţiile aferente licenţei şi directivele emise de către Autoritatea pentru Loterii şi Jocuri de Noroc şi că acţionează în conformitate cu legislaţia şi reglementările aplicabile.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha