Flygplans- och luftfartsbolag

Maltesiskt flagg medför ett antal mycket förmånliga, redovisningsmässiga incitament för flygplans- och luftfartsbolag och utländska investerare. Ett exempel är att inkomst som härrör från ägande, leasing eller drift av flygplan eller flygplansmotorer anses uppkomna utanför Malta, oavsett:

  • i vilket land flygplanet/motorerna är registrerade
  • om flygplanet är ”hemmahörande” på eller hanteras från Malta.

Enligt maltesisk lagstiftning betalas ingen skatt för inkomster som uppkommer utanför Malta. Dessutom ger Maltas skattelagstiftning fördelaktiga avskrivningstider för slitage av flygplan och flygplanskomponenter. Anställningsförmåner för ej fast bosatta personer är inte skattepliktiga, vilket även gäller vissa enheter vars affärsaktiviteter innefattar ägande, leasing eller drift av flygplan eller flygplansmotorer som används för internationell transport av passagerare eller varor.

Mer information finns här.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha