Alternativ konfliktlösning

Alternativ konfliktlösning är en samlingsterm för metoder som används för att lösa tvister utanför domstolen. Parterna i en tvist tar vanligtvis till alternativ konfliktlösning på grund av de olika fördelar detta medför i jämförelse med en rättsprocess. Alternativ konfliktlösning är vanligtvis både snabbare, billigare och mer informellt och diskret än rättsprocesser.

Eftersom Malta har ett fullt utvecklat skiljedomsinstitut där man tar hand om inhemska och internationella skiljedomar har vi assisterat och representerat klienter i ett flertal olika skiljedomsförhandlingar. Dessutom har anställda på EMD anlitats som skiljedomare av parterna i en tvist och av Maltas skiljedomsinstitut i skiljedomsförhandlingar.

EMD har också varit aktiva när det gäller förlikning och våra jurister har anlitats som förlikningsmän i olika tvister.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha