Föreningar

I lag nummer XIII från 2007 introducerades detaljerade bestämmelser kring föreningar i civilrätten. Föreningar och stiftelser är de två typer av organisationer som regleras i det andra tillägget i den maltesiska civilrätten. En förening definieras som ett avtal mellan minst tre personer som går samman i syfte att uppnå tidigare fastställda mål genom att förena satsningar och resurser. I en förening ligger fokus på medlemmarnas samarbete då de går samman och skapar en juridisk organisation vars syfte är att uppnå bestämda mål. Detta skiljer sig från stiftelser, eftersom det som definierar en stiftelse är arvsaspekten för de tillgångar som investeras.

Föreningar kan skapas i en mängd olika syften, bland annat för att främja privata intressen, för att främja handel eller ett yrke, för att uppnå ett socialt syfte eller för att utföra en laglig och icke vinstdrivande aktivitet. Olika hänsyn måste tas beroende på vad som är föreningens syfte. Om föreningen skapas för att uppfylla privata syften regleras organisationen av den lag som gäller för civila samarbeten. Om föreningen å andra sidan skapas för att uppnå kommersiella syften regleras organisationen på samma sätt som affärssamarbeten. I jämförelse med stiftelser är föreningar mer anpassningsbara på så vis att det avtal som sammanför de olika medlemmarna kan skapas i vilket lagligt syfte som helst. Det är sedan detta syfte som bestämmer organisationen.

En författning måste skapas för föreningen och skrivas under av samtliga medlemmar. Administratörer utses i syfte att hantera föreningens affärer. Föreningar måste inte registreras som juridiska personer enligt maltesisk lagstiftning, men kan göra det om så önskas. Om syftet med föreningen dessutom ligger i linje med föreskrifterna i lagen om frivilligorganisationer kan denna anses tillämpbar på samma sätt som den kan tillämpas för truster och stiftelser.

Det är uppenbart att det maltesiska lagsystemet har berikats av att så många olika juridiska arrangemang har introducerats. De medför nämligen oändliga möjligheter för investerare och klienter som vill skapa en juridisk organisation för sina affärer.

Precis som med stiftelser och truster samarbetar våra juridiska experter med klienterna i syfte att förstå sig på deras krav så att de kan avgöra vilken juridisk lösning som bäst passar deras behov.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha