Karriärsrådgivning

Vårt huvudmål är att hitta den person som passar bäst för jobbet ur organisationens perspektiv. Vi tror emellertid inte att vi kan uppnå detta mål om vi inte verkligen uppnår förståelse av kandidaternas personlighet, motivation, tillgångar, värderingar och intressen. Mot denna bakgrund använder vi tester och utvärderingar så att vi kan få en uppfattning om huruvida en sökande har det som krävs för en viss anställning. Detta är helt i linje med vår karriärskonsultmetod som innebär att vi tar oss an anställningsprocessen på ett mångfacetterat sätt. Att hantera de psykologiska mekanismerna bakom valet att byta jobb, att se till att kandidaten är medveten om hur viktigt detta är för hans eller hennes karriär och vilka fördelar som kan utvinnas av detta är alla viktiga delar av den här inställningen.

Vi strävar därför efter att hjälpa kandidaten att fatta rätt beslut, främst eftersom att det är det bästa för deras egen karriär, men även för att vi tror att det är det enda sättet att bli nöjd med den nya arbetsgivaren och slutligen bli en av våra klienter som vill anställa ny personal.

Eftersom vi har kontinuerlig kontakt med marknaden har vi möjlighet att erbjuda viktig marknadsinformation om nya och kommande anställningsmöjligheter som passar kandidatens karriärskurva. Under anställningsprocessen utför vi dessutom följande:

  • Ger kandidaten råd om hur han/hon bör ta sig vidare. Vi besparar oss ingen ansträngning.

Vi anstränger oss för att få förståelse för vad han eller hon är ute efter och för att se till att dessa önskningar uppfylls av de karriärsmöjligheter som vi föreslår. Ett bättre betalt jobb är inte den primära anledningen bakom ett byte av anställning.

  • Vi ger tips och riktlinjer för hur kandidaten bör förbereda sig inför möten och hur han eller hon kan urskilja sig från mängden.
  • Vi ger korrekt och sanningsenlig feedback till kandidaten från rekryteraren. Vi hjälper även till vid förhandlingar mellan kandidaten och rekryteraren och om det behövs reder vi ut eventuella missförstånd som kan uppkomma under anställningsprocessen.
  • Vi säkerställer fortsatt kontakt efter anställning för att se hur allt har gått och om allas förväntningar har uppfyllts.
  • Vi skapar en stabil och långsiktig arbetsrelation med kandidaten.

Mer information hittar du på vår webbplats

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha