Bolagsrätt

Även bolagsrätt är ett av byråns huvudområden. Vi erbjuder kontinuerlig rådgivning inom bolagsjuridik och skatteplanering, men även för komplicerade ärenden som sammanslagningar, delningar, förvärv och omorganisationer. Vi bistår företag som vill notera sig på Maltas börs, särskilt avseende att utforma nödvändig juridisk dokumentation.

Vi ger råd om lämpliga företagsstrukturer för olika riskprojekt eller transaktioner, och om de skattemässigt mest effektiva strukturerna för varje aktör. Våra tjänster inom det här området omfattar rådgivning om lämplig bolagsstruktur, registrering – på Malta eller utomlands – av den valda strukturen samt hjälp med bolagsadministration och överensstämmelse med aktuell lagstiftning.

Vi hjälper även företag att etablera bolag och inleda bolagssamarbeten på Malta, och erbjuder all nödvändig kompetens för sådana bolag eller samarbeten.

Aktiebolag

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen på Malta. I ett aktiebolag är kapitalet uppdelat i andelar, d.v.s. aktier, som ägs av aktieägarna. Varje aktieägares ansvar är begränsat till det kapital som motsvarar aktieägarens (eventuellt) obetalda aktieinnehav. Ett aktiebolag kan vara ett offentligt eller privat företag. För maltesiska aktiebolag finns inga begränsningar avseende aktieägarnas eller styrelsemedlemmarnas nationalitet eller bostadsort. Aktieägare eller styrelseledamöter kan vara enskilda privatpersoner eller juridiska personer på Malta eller utomlands. Det är också möjligt att registrera enmansbolag på Malta, under förutsättning att vissa krav uppfylls.

För att bilda aktiebolag på Malta krävs ett aktiekapital på minst 1 200 euro (ca 1 500 USD). Det finns ingen övre kapitalgräns.

Aktier i ett aktiebolag kan administreras av en förvaltare eller ett auktoriserat förvaltningsbolag, för de verkliga aktieägarnas räkning. EMD Trust Services Limited, ett av våra bolag, har MFSA:s (Malta Financial Services Authority) tillstånd att erbjuda förvaltar- och medförvaltartjänster.

Filialer

Enligt maltesisk lagstiftning måste utländska företag som vill etablera sig på Malta registrera bolaget hos det maltesiska bolagsregistret. Bolaget måste registreras inom en månad från etableringen. I annat fall beläggs bolaget och dess representanter med böter för varje dag som bolaget förblir oregistrerat.

Vår advokatbyrå kan hjälpa utländska företag med alla nödvändiga åtgärder för registrering av filialer på Malta, och säkerställa att etablerade bolag uppfyller aktuell maltesisk lagstiftning.

Mer information finns i vårt faktablad Maltaföretag och beskattning.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha