Backoffice-verksamhet

Organisationer som etablerar administrativa enheter på Malta är berättigade till ett antal förmåner, vilket har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att locka till sig företag. De maltesiska myndigheterna vill främja etablerandet av Maltabaserade företag och enheter för administrationsrelaterad verksamhet.

Till en del kan satsningarnas framgång förklaras av tillgången på välutbildad, kompetent och professionell flerspråkig arbetskraft; toppmodern telekommunikationsteknik; jämförelsevis låga lokal- och personalkostnader samt skatte- och redovisningsmässiga fördelar.

Backoffice-tjänster innefattar bland annat rutinmässiga administrativa tjänster, exempelvis kundsupport, hantering och registrering av fakturor, försäljningstransaktioner, bokförings- och redovisningstjänster, rapportering och hantering av företagsinformation o.s.v. Om backoffice- och supporttjänsterna ska utföras för licensierade finanstjänstbolags räkning, måste MFSA godkänna verksamheten.

Vi bistår klienter som vill etablera backoffice-verksamhet på Malta, vilket bland annat innebär att vi sätter klienten i förbindelse med rätt myndigheter och utformar alla nödvändiga avtal.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha