Konkurrensrätt

Konkurrensrätt är ett avgörande riskområde för företag. Området har fått allt större betydelse, då både europeiska och nationella myndigheter har skärpt granskningen. Maltesisk konkurrenslagstiftning omfattar motsvarande EU-lagstiftning och reglerar konkurrensen, förbjuder beteenden som förhindrar effektiv konkurrens och säkerställer att företagen konkurrerar på lika villkor.

Enligt maltesisk lagstiftning är det förbjudet för oberoende företag att ingå hemliga överenskommelser som syftar till att minska konkurrensen mellan dem. Maltesisk konkurrenslagstiftning reglerar också dominerande företags beteende på marknaden. Det innebär inte att företagen förhindras att ha en stark ställning på marknaden, men att deras agerande inte får motverka effektiv konkurrens.

EMD erbjuder klienterna rådgivning inom konkurrensrätt, både på den nationella och europeiska marknaden, och kan till exempel hjälpa till att i rätt instans väcka talan eller företräda parter i konkurrensrättsliga processer.

Vår konkurrensrättsliga expertis anlitas i olika skeden, exempelvis för att kontrollera överensstämmelse med konkurrenslagstiftningen vid förvärv och sammanslagningar eller när handelsavtal ska ingås.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha