Distributörer

Att ingå distributörsavtal är grundläggande i många affärsuppgörelser mellan lokala entreprenörer och utländska leverantörer, liksom mellan maltesiska tillverkningsföretag och deras utländska kunder.

Ett av våra specialområden är utformning av distributörsavtal, liksom genomgång av avtalsförslag som har presenterats för, eller ska presenteras av, våra klienter. Vi lägger särskild vikt vid att granska avtalens innebörd i förhållande till konkurrenslagstiftning och sedvanerätt. Vi hjälper även våra klienter i förhandlingsstadiet, d.v.s. innan avtal ingås, och med eventuella immaterialrättsliga frågor.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha