Due diligence

Due diligence, d.v.s. företagsbesiktning, är grundläggande vid bolagssammanslagningar eller förvärv. Vid företagsbesiktningen granskas exakt vad som föreslås ingå i köpet, försäljningen eller sammanslagningen. Därutöver säkerställs ett smidigt genomförande av transaktionen. Vid företagsbesiktningar granskas juridiska aspekter, som avtalsenliga relationer, anställningsregler, ansvarsförpliktelser, regler vid eventuella tvister, immateriell egendom samt överensstämmelse med lagstiftning.

Besiktningsprocessen bör inledas i ett så tidigt transaktionsskede som möjligt, så att man tidigt kan identifiera och åtgärda problem och undvika fallgropar, vilket senare inverkar på hela transaktionens genomförande, villkor och överenskommelser. Ofta utförs en legal besiktning parallellt med en finansiell besiktning, eftersom den legala besiktningen kan fungera som kontroll av slutsatser från den finansiella besiktningen.

Vi har expertis för alla aspekter av legal företagsbesiktning, och har genom åren anlitats för legala besiktningar i vitt skilda sammanhang och av olika dignitet, både för lokala och utländska klienter.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha