Maltesiska företag

Maltesisk företagslagstiftning baseras på Storbritanniens motsvarande lagstiftning, och ligger till grund för enkel och smidig registrering av företag. Ett Maltaföretag kan registreras inom en arbetsdag, från det att all nödvändig dokumentation har inkommit och alla avgifter har betalats.

Det finns inga begränsningar avseende nationalitet och vistelseort för maltesiska företags aktieägare, styrelseledamöter eller bolagsjurister. Inte heller finns det några begränsningar för de typer av aktiviteter som maltesiska företag får utföra, men vissa typer av verksamheter regleras av lokala myndigheter som MFSA (Malta Financial Services Authority) och LGA (Lotteries and Gaming Authority).

I maltesiska företag ska aktiekapitalet enligt lag vara minst 1 165 euro, varav minst 20 % måste betalas vid tecknandet och deponeras i ett bankkonto i företagets namn.

Ett maltesiskt företag måste ha åtminstone en styrelseledamot som i vissa fall även kan agera som bolagsjurist. I ett maltesiskt företag kan en och samma person vara både styrelseledamot och aktieägare. Styrelseledamoten kan också vara en juridisk person, men bolagsjuristen måste vara en enskild person.

Även om lagen generellt kräver att ett bolag har minst två aktieägare är det möjligt att registrera ett företag med endast en aktieägare, förutsatt att vissa krav uppfylls. Aktieägarna kan vara antingen enskilda eller juridiska personer. Minst en gång per år måste en bolagsstämma hållas för aktieägarna. Bolagets aktier kan förvaltas av en auktoriserad god man, så att de verkliga ägarnas identiteter kan hållas hemliga.

Alla företag som är registrerade på Malta måste lämna in en årsredovisning till bolagsregistret (Registrar of Companies) och låta årsredovisningen granskas av en revisor.

Skattelagstiftningen är mycket fördelaktig för maltesiska företag. Mer information om maltesiska företag, Maltas skattelagstiftning eller andra aspekter av företagande på Malta finns i faktabladet Maltaföretag och beskattning samt under den här länken.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha