Kreditinstitut

Ett kreditinstituts minsta tillskjutna kapital ska vara fem miljoner euro och kapitalbasens lämplighet mäts utifrån riskvägda tillgångar. I banklagen (Banking Act 1994) erkänns vikten av att mäta och bevaka riskkoncentrering genom att etablera och begränsa stor riskexponering i förhållande till institutets kapitalbas.

På senare år har en mängd utländska kreditinstitut etablerats på Malta. De flesta av dem bedriver sin verksamhet på specialiserade marknader inom banksektorn. Malta har visat sig vara en juridiskt perfekt plats för denna typ av verksamhet på grund av den välreglerade banksektorn, skicklig, flerspråkig arbetskraft, toppmodern infrastruktur för telekommunikation samt jämförelsevis låga driftskostnader och löner.

Det är möjligt att få förhandsbesked om skattestatus för transaktioner med finansiella instrument och internationell handelsverksamhet. Sådana besked gäller i fem år och kan förnyas för ytterligare fem år. Beskeden gäller även om lagstiftningen ändras, men då i högst två år från ändringen.

Kreditinstituten kan även dra nytta av olika skattelättnader, om vissa villkor uppfylls.

Vi ger råd och assisterar klienter i bank- och finanssektorn i själva etableringsprocessen och sedan kontinuerligt därefter.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha