Dataskydd

I dataskyddslagen regleras bestämmelser kring integritet och sekretess vid bearbetning av personliga uppgifter. I lagen har termen ”bearbetning” en mycket vid definition, vilket innebär att det är förbjudet att samla in, spela in, organisera, lagra, omarbeta, förändra, hämta, använda, avslöja, sända, sprida eller på annat sätt göra uppgifterna tillgängliga samt att gruppera, kombinera, blockera, radera eller förstöra data.

I lagen regleras därför sådant som

  • databearbetning i direkt marknadsföringssyfte
  • rättigheter för dataobjekt, d.v.s. de personer vars data bearbetas
  • skyldigheter för registeransvariga, alltså de som bestämmer vilka personliga uppgifter som ska samlas in och bearbetas och hur detta ska göras
  • skyldigheter för registerförare, alltså de som bearbetar uppgifterna för och åt de registeransvariga
  • överförbarheten av personliga uppgifter till andra länder.

De som bryter som datalagstiftningen döms till mycket höga böter och riskerar fängelsestraff.

Vi har hjälpt både inhemska och utländska företag, bland annat multinationella företag, att fastställa databearbetningsrutiner i linje med dataskyddslagen. Några av de tjänster som vi tillhandahåller när det gäller dataskydd är att utföra dataskyddsgranskningar för att se till att lagen efterlevs och hjälpa kunder att anpassa sig till dataskyddslagen (bland annat genom att granska och eventuellt skriva nya avtal). Vi kan även samarbeta och sköta kommunikationen med byrån för dataskyddsombudsmannen.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha