Dataskydd genom IKT

EMD har utvecklat programvara och ett antal arbetsprogram vars syfte är att underlätta för våra klienter att uppfylla de krav som ställs i den maltestiska dataskyddslagen (Data Protection Act 2001) och skapa rutiner så att de kan fortsätta att hålla sig till reglerna. Genom vårt paket med metoder och lösningar kan vi hjälpa klienten att i så hög grad som möjligt förenkla implementeringen av nya rättigheter och skyldigheter genom att fokusera på de praktiska aspekterna av en sådan implementering.

Vårt dataskyddsteam består av konsulter som arbetar med juridik, informationsteknik och efterlevnad. Teamet har regelbunden kontakt med dataskyddskommissionen och genom denna relation med de lokala myndigheterna har vi kunnat skapa praktiska lösningar på problem som uppstår på grund av lagstiftningen. Vi har även sammanställt mallar och juridiska klausuler som kan användas i avtal och dokument.

Med vår metod fokuserar vi på att leda klienterna till rätt åtgärder så att de efterlever lagen utan att för den skull behöva utföra onödig omstrukturering av organisationens rutiner.

EMD kan även fungera som dataskyddsrepresentant (Data Protection Representative) enligt lagens definition. Som sådan kan vi hjälpa klienterna att slippa meddelandeprocesserna och vi kan bevaka pågående efterlevnad.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha