Mönster

I Patents and Designs Act (2000) definieras ”mönster” som utseendet för en produkt eller en del av en produkt, där utseendet är kombinationen av produktens och/eller produktutsmyckningens egenskaper, särskilt linjer, konturer, färger, former, textur och/eller material.

Du kan söka ensamrätt på ett mönster, förutsatt att mönstret är nytt och särpräglat.

Klassificering

Mönster klassificeras enligt Locarno-systemet.

Prioritetsanspråk

Om du har ansökt om mönsterskydd i ett land som är anslutet till World Trade Organisation eller Pariskonventionen, kan du på Malta begära prioritet för samma mönster, förutsatt att prioritetsansökan lämnas in inom sex månader från den ursprungliga ansökans ingivandedatum.

Nödvändig dokumentation

 • den ansökandes namn, efternamn och adress
 • ritningar som ger entydig förståelse av det aktuella mönstret den ansökande måste lämna in alla typer av ritningar som behövs för att Comptroller of Industrial Property ska kunna identifiera det nya mönstret
 • en förklaring om mönstrets unika egenskaper och särprägling, med en beskrivning av mönstret och dess egenskaper
 • en kopia av den utomlands registrerade ansökan och tillhörande ritningar, om prioritet begärs
 • vår fullmakt (av standardformat) med underskrifter, vederbörligen bestyrkta av notarie eller genom apostille-stämpel på baksidan enligt Haagkonventionen, eller bestyrkta av en ambassad- eller konsulatrepresentant på Malta.

Överlåtelse

Registrerad eller ansökt mönsterrätt kan överlåtas i samband med överlåtelse av den övriga affärsverksamheten eller oberoende av om övrig affärsverksamhet överlåts. Överlåtelse av registrerad mönsterrätt kan bara träda i kraft om överlåtelsen är skriftlig.

Registrerad mönsterrätt kan överlåtas helt eller delvis, vilket innebär att det kan finnas begränsningar för hur eller var mönstret får användas.

Licens

En licens för ett registrerat mönster kan vara generell eller begränsad. En begränsad licens kan innebära att mönstret bara får användas på ett visst sätt eller på en viss plats. En licens kan vara exklusiv eller icke exklusiv.

Skyddets giltighetstid

Ett registrerat mönster kan skyddas av mönsterrätten i fem år, från datumet för ingivande av ansökan. Mönsterrätten kan därefter förlängas ytterligare fem år i taget, i sammanlagt 25 år från ansökans ingivandedatum.

Ett registrerat mönster som skyddas enligt Patents and Designs Act (2000) är också upphovsrättsskyddat enligt Copyright Act (2000), från det datum då mönstret skapades eller befästes i någon form.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom det aktuella området:

  • registrering, administration och process-/rättstvisthantering rörande varumärken, patent, mönster och annan immateriell egendom
  • registrering och administration av varumärken och mönster inom EU, liksom skydd av immateriell egendom internationellt, både inom och utanför Europa
  • hjälp och rådgivning inklusive process-/rättstvisthantering avseende upphovsrätt
  • rådgivning och hjälp vid överlåtelse av immateriell egendom.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha