Elektroniska pengainstitut

I banklagen (Banking Act 1994) introduceras begreppen elektroniska pengar och elektroniska pengainstitut. Kreditinstitut hade redan innan dess möjlighet att bedriva elektronisk finansverksamhet, men nu har detta överförts även till fristående institutioner. Därför finns det nu etablerade parametrar och ramverk för licensering för elektroniska pengainstitut.

Direktivet för elektroniska pengainstitut, som har utfärdats av MFSA (Malta Financial Services Authority) och baseras på EU-direktivet 2000/46/EC, och innefattar regelverket för den här typen av institutioner. Till skillnad från kreditinstitut får elektroniska pengainstitut inte syssla med pengautlåning eller andra bankrelaterade aktiviteter och de får endast investera i mycket flytande marknadsandelar.

Ett elektroniskt pengainstituts minsta tillskjutna kapital måste vara en miljon euro. Detta minimikrav på kapital förväntas sänkas till 350 000 euro den första april 2011 i enlighet med direktivet 2009/110/EC.

Det är möjligt att få förhandsbesked om skattestatus för transaktioner med finansiella instrument och internationell handelsverksamhet. Sådana besked gäller i fem år och kan förnyas för ytterligare fem år. Beskeden gäller även om lagstiftningen ändras, men då i högst två år från ändringen.

De elektroniska pengainstituten kan även dra nytta av olika skattelättnader om vissa villkor uppfylls.

Vi ger råd och assisterar klienter i bank- och finanssektorn i själva etableringsprocessen och sedan kontinuerligt därefter.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha