Vår etik

Vår etik

Diskretion och klienternas sekretess:

Organisationer som har en ledig plats i ledningen är sårbara.

  • Oavsett om det handlar om en befintlig plats som ska fyllas eller en plats som uppkommit på grund av omorganisation eller marknadstillfällen krävs största diskretion genom hela anställningsprocessen.
  • I annonser för den lediga platsen kan företagets namn och logotyp visas i syfte att skapa kännedom om varumärket, eller uteslutas om rollen är känslig ur affärssynpunkt.

Oavsett i vilken nivå av organisationen som ett ingripande sker krävs det en pålitlig konsult som tillåts analysera både styrkor och svagheter i organisationen.

  • Under arbetets gång kan en HR-konsult få kännedom om diverse känsliga problem på olika organisationsnivåer. Dessa problem kan vara avgörande för konkurrenterna och kan leda till organisationens uppgång eller fall. Vi erbjuder välutbildade konsulter som kommer från en stark etisk bakgrund och som kan hantera känsliga uppgifter med diskression.

Diskretion och skydd av kandidaternas uppgifter:

De som söker ny anställning kan motiveras av olika saker.

  • Oavsett om de är arbetslösa för tillfället eller om de har ett jobb men vill se sig om efter nya möjligheter, behandlas de sökandes uppgifter alltid med yttersta diskression.
  • Inga ansökningar vidarebefordras till klienterna, såvida den sökande inte gett sitt tillstånd till detta.
 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha