Anställning och industriella relationer

Harmoniska relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare är avgörande för ett företags framgångar, oavsett bransch. Maltesisk lagstiftning för anställningar och industriella relationer skyddar både arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen.

Vi bistår både arbetsgivare och arbetstagare, och anlitas regelbundet av båda sidorna avseende rättigheter och skyldigheter i anställningsrelationer. Vi kan till exempel hjälpa till att utforma anställningskontrakt och personalhandböcker, ge råd om uppsägning av anställningsavtal, bistå vid kollektivavtalsförhandlingar, upprätta kontakt med maltesiska myndigheter och representera parter vid processer i arbets- och besvärsdomstolar. Vårt bolag EMD Advisory Services Limited är en licensierad arbetsförmedling och kan som sådan hjälpa till att rekrytera personal.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha