Finansinstitut

I finansinstitutets verksamhet kan bland annat pengautlåning, finansiell leasing, tjänster för penningförmedling, utfärdande och administration av betalningsmetoder, penninghandel, riskvilligt kapital, handel med utländska valutor samt andra verksamheter inom penningmarknaden ingå.

Finansinstituten kan även dra nytta av olika skattelättnader, om vissa villkor uppfylls.

Det är möjligt att få förhandsbesked om skattestatus för transaktioner med finansiella instrument och internationell handelsverksamhet. Sådana besked gäller i fem år och kan förnyas för en period om ytterligare fem år. Beskeden gäller även om lagstiftningen ändras, men då i högst två år från ändringen.

Vi ger råd och assisterar klienter i bank- och finanssektorn i själva etableringsprocessen och sedan kontinuerligt därefter.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha