Bank och finans

Malta har en EU-anpassad, avancerad banksektor med 24 utländska eller privatägda kreditinstitutioner och tillgångar på totalt 41 miljarder euro (december 2009). I World Economic Forums konkurrenskraftsindex 2009–2010 är Maltas banksystem rankat som världens 13:e mest solida.

Genom att etablera sig som Medelhavsländernas finansiella nav har Malta även befäst sin ställning som internationellt bank- och finanscentrum, och flera av marknadens främsta branschaktörer driver verksamhet på Malta – en av de senast tillkomna aktörerna är Deutsche Bank. Det breda spektrumet av produkter och tjänster som bankerna erbjuder på och från Malta innefattar banktjänster till allmänheten, private banking, affärsbankstjänster, investeringstjänster, handelsfinans, kassatransaktioner och konsortiallån.

Maltesisk bankverksamhet regleras av banklagen Banking Act (1994) och ett antal regler och riktlinjer som tillsammans ger ett modernt, ändamålsenligt regleringssystem med den flexibilitet som behövs för att skapa en dynamisk bankmiljö. Banklagen är också styrande för auktorisering av utländska banker som vill öppna nya filialer, avdelningar och representationskontor på Malta. Banklagen reglerar även verksamheten för institutioner som hanterar elektroniska pengar.

Finansiella institut som inte är banker regleras däremot av finansinstitutlagen, Financial Institutions Act 1994.

Mer information om ovanstående finns här.

»Kreditinstitut
»Elektroniska pengainstitut
»Finansinstitut