Försäkringsrätt

Försäkringssektorn på Malta är en mogen och bred marknad med både livförsäkringsföretag och bolag för andra typer av försäkringar. Det finns lokala och utländska försäkringsbolag, liksom och en spirande sektor för internationella captivebolag, d.v.s. företags- eller koncerninterna försäkringsbolag.

Försäkringsmarknaden regleras av Insurance Business Act (1998) och Insurance Intermediaries Act (2007) och en uppsättning av regler, direktiv och riktlinjer som motsvarar EU:s försäkringsdirektiv. Lagstiftningens krav på insyn och överensstämmelse, kombinerat verksamhet, bransch eller yrkesområde.

Malta är det enda EU-medlemslandet som har lagstiftning för s.k. PCC-arrangemang (Protected Cell Company), vilket innebär att ett företag kan upprätta en separat ”cell” och koppla riskerna dit.

Maltas försäkringslagstiftning baseras på grundlig forskning och analys av maltesiska och internationella försäkringsaktörer, och ger därmed generösa möjligheter för captivebolag och relaterade aktiviteter; PCC-företag; försäkringshanteringsbolag och regionala försäkringsgivare, återförsäkringsbolag och försäkringsmäklare.

Mer information om ovanstående finns här.

med försäkrings- och återförsäkringsbolagens möjlighet att ”flytta med sig” sina verksamheter inom EES-området, gör att försäkringssektorn med största sannolikhet kommer att fortsätta växa. Den maltesiska försäkringslagstiftningen ger också utrymme för en vidare definition av captivebolag: dessa får inkludera verksamhets-, bransch- eller yrkesbaserade sammanslutningar som försäkrar sig mot risker relaterade till den aktuella typen av

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha