Skattemässiga förmåner för audiovisuella produktioner som spelas in på Malta

I budgeten för 2005 tillkännagav den maltesiska regeringen en mängd nya skattemässiga och finansiella stimulansåtgärder för audiovisuella produktioner som spelas in på Malta.

Stimulansåtgärderna ska utformas som kontanta bidrag till kvalificerande produktioner och ska beräknas på de berättigade utgifter som uppkommit på Malta. Bestämmelserna kring dessa stimulansåtgärder håller just nu på att fastställas.

Skattelättnaderna gäller för långfilmer, TV-produktioner, miniserier, animerade filmer och dokumentärer, förutsatt att de produceras åtminstone delvis på Malta.

För kvalificerade produktioner måste en preliminär ansökan lämnas till Maltas filmkommission. Denna ansökan ska innehålla en detaljerad ekonomisk redogörelse för produktionens maltesiska budget. Efter bedömning utfärdar kommissionen eventuellt ett provisoriskt godkännande. Det slutgiltiga godkännandet fås efter genomgång av en slutgiltig ansökan som innehåller granskade räkenskaper och en analys av produktionskostnaderna på Malta. Detta ska inte ske senare än tolv månader efter inspelningens slut.

Avdraget är ett kontant bidrag som betalas ut när den audiovisuella produktionen har slutförts, och beräknas utifrån följande utgifter som uppkommit på Malta:

arbetskraft, hotellnätter, transport, hyra av utrustning, avgifter för inspelning på vissa platser, cateringtjänster, traktamenten, kontorshyra, datorutrustning, rekvisita (av lokalt ursprung), fastigheter (som ägs lokalt), djur, utrustning, fordon, båtar och inspelningsplatser. andra giltiga utgifter, till exempel ersättningar, telekommunikation, tvätt- och städtjänster samt betalning till inhyrda konsulter.

Utgifterna redovisas exklusive mervärdesskatten på 18 %. Denna betalas tillbaka i sin helhet för de allra flesta varor och tjänster som inhandlas.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha