Government and Political System

Statsskick och politiskt system

Malta är en parlamentarisk demokrati. Republikens president är landets statsöverhuvud medan den verkställande makten utövas av statsministern och regeringen. Den lagstiftande makten finns i representanthuset som består av 65 ledamöter invalda från de två största partierna. Val hålls vart femte år. Rättsväsendet är opartiskt och fristående från regeringen. Konstitutionen tillsammans med Europakonventionen för mänskliga rättigheter, som utgör en del av Maltas lag, borgar för rättvisa vid rättslig prövning och rättegång.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha