Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågan är mycket viktig och om aktuell lagstiftning inte efterföljs kan det få allvarliga konsekvenser för både arbetsgivare och anställda.

Arbetsgivare måste alltid se till att de anställdas arbetsmiljö är säker. Denna skyldighet omfattar även miljön för de personer som kan påverkas av det arbete som arbetsgivaren utför.

Bland de åtgärder som arbetsgivaren måste vidta i syfte att förhindra skador, dödsolyckor och ohälsa på arbetsplatsen finns identifiering, kontroll, undvikande, bedömning och minimering av risker och möjliga faror. Arbetsgivaren har också ansvar för att tillhandahålla information, utbildning och tillsyn i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö. Som en del av detta arbete har vi hållit flera workshops för både ledningsteam och anställda, där vi informerade om arbetsmiljökraven i den maltesiska lagstiftningen.

Vi hjälper olika typer av klienter att leva upp till sina juridiska skyldigheter enligt lagstiftningen för arbetsmiljösäkerhet på Malta. Detta kan till exempel innebära att vi hjälper till att ta fram arbetsmiljöpolicyer, ger råd om hur lagen kan efterlevas samt representerar klienter inför både administrativa och juridiska myndigheter. Vi har även anlitats av utländska företag som vill öppna tillvekningsfabriker i syfte att fungera som rådgivare vad gäller arbetsmiljölagstiftning på Malta.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha