Historia

Maltas historia sträcker sig 7 000 år bakåt i tiden och de första bosättarna var feniciska handelsmän. De maltesiska öarna har varit en del av både det romerska och det bysantinska riket innan öarna kom att tillhöra det arabiska riket för att senare kontrolleras av normanderna. År 1530 överläts Malta till Johanniterordern som byggde ett flertal strategiska befästningar för att motstå attacker från det osmanska riket. Dessa fästningar är idag, tillsammans med flera palats som också byggdes av riddarordern, en del av landets rika historiska och kulturella arv. Landet erövrades av Napoleon år 1798 men det franska styret tog slut då befolkningen gjorde uppror år 1800. Istället blev landet med befolkningens samtycke en engelsk kronkoloni, en ställning som landet behöll fram till självständigheten 1964. Malta blev republik 1974 och medlem i den Europeiska Unionen 2004.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha