HR-konsulttjänster

Det finns ett stort behov av att av att frammana en mentalitet där personalhantering och personalutveckling är en viktig grundsten i professionella företag. Detta är än mer aktuellt nu när anställda kan rekryteras från hela världen och ständig konkurrens om talangerna på marknaden pågår mellan internationella organisationer. De senaste åren har klienternas behov blivit allt mer komplexa och specialiserade, vilket har lett till att klyftan mellan organisationernas önskemål och kompetensen på arbetsmarknaden har blivit allt större. Därför hjälper vi inte bara klienten att identifiera och rekrytera kompetenta medarbetare, utan vi försöker även utveckla företagets organisatoriska nivåer. I syfte att överbygga organisationernas växande klyftor arbetar vårt specialiserade team tillsammans med klienterna som affärspartners.

Organisationerna anlitar konsulter som kan erbjuda professionell rådgivning och effektiva lösningar. Det som skiljer oss från andra konsultfirmor är helt enkelt sättet som vi tar oss an den här uppgiften. Vi gör det nämligen på ett sådant sätt att vi lever upp till klienternas förväntningar och dessutom överträffar dem. I den metod som vi använder är varje situation unik och vi tar den tid vi behöver för att identifiera en mängd olika lösningar som kan tänkas passa. Vi tar det ett steg längre genom att samla in systematiska bevis på lösningarnas effektivitet, så att vi kan erbjuda klienten de bästa och mest effektiva lösningarna för just dem. De bevisbaserade lösningarna har utvecklats och formats runt klienternas behov och verksamhet, så att vi kan erbjuda dem bästa möjliga avkastning på rekryteringsinvesteringen.

Var kommer vi in i bilden?

 • när klienter vill samarbeta med konsulten för att:
  • forma en ny HR-enhet
  • utveckla en befintlig HR-enhet från att vara strikt administrativ till att även ha hand om personalhantering
  • få fräscha och objektiva idéer i de fall då HR-avdelningen står i en intressekonflikt.
 • när klienter vill få strategiska råd och långsiktig planering.
 • när klienter vill använda bevisbaserade lösningar för bästa resultat.
 • när klienter vill ha skräddarsydda och effektiva lösningar som är anpassade efter behoven i just deras verksamhet.
 • när klienter vill utveckla personalens möjligheter till framgång.

Tjänster på individuell nivå och på teamnivå

.

 • utvärdering av den anställdes resultat som baseras på planering och hantering av den anställdes resultat
 • utvecklingsplaner för anställda som baseras på att man skapar planer för hur de anställdas karriärer och personliga intressen ska utvecklas så att de uppmuntras att lära sig mer och formas till ett livslångt lärande
 • resultathantering genom att ett system introduceras som utgår från högpresterande arbetssystem och program för belöning och erkännande
 • TNA (Training Needs Analysis, analys av utbildningsbehov) för identifiering av vilka utvecklingsprogram som behövs
 • utvärdering av utbildning- och utvecklingprogram i syfte att identifiera hur de påverkar resultaten
 • utbildnings- och utvecklingprogram för nyutexaminserade och personal
 • teambuildingaktiviteter som utformats utifrån specifika behov i gruppen.

 

Tjänster på avdelningsnivå

 • Formulering av lämpliga HR-principer med fokus på de anställdas villkor och förmåner (löner, traktamenten, bonusar, semester), bra och dåligt uppförande, befordringar med mera.
 • Introduktion av lämplig företagsinformation för nyanställda med fokus på bland annat företagets vision och uppdragsbeskrivning, principer och tillvägagångssätt, utarbetade metoder och uppföranderegler.
 • Framtagning och formalisering av anställningsavtal som kan användas vid all anställning. Även andra juridiska dokument kan hanteras.
 • Formulering av rekryteringsprocessen.
 • Råd kring omorganisation för bättre effektivitet. Kontinuerlig professionell rådgivning erbjuds i alla delar av processen.

 

 

 

Tjänster på organisationsnivå

 • Intervjuer eller utvärderingar av befintliga anställda i syfte att bedöma kulturen, värderingarna och sinnesstämning hos de personer utgör gruppen.
 • Utformning av en måttstock som kan identifiera de bästa tillvägagångssätten i syfte att jämföra aspekter av system och processer med etablerade tillvägagångssätt och för att kunna identifiera vilka uppgifter som måste utföras. Vid utformning av måttstockar katalogiseras faktorer som kundnöjdhet och kvalitet på  produkter och tjänster.
 • Utformning av företagets vission, uppdrag och anda genom att utforma en inspirerande och tidlös visionsbeskrivning samt en uppdragsbeskrivning med ett mer kortsiktigt fokus genom att identifiera kunder, definiera viktiga processer och ange önskade resultatnivåer.
 • Kunskapshantering genom att inrätta ett antal metoder för att identifiera, skapa, representera, distribuera och möjliggöra användning av kunskap som är underförstådd eller uttalad hos anställda, system eller organisatoriska processer. Successionsplanering är också en del av den här processen.
 • Formalisering av jobbspecifikationer, kompetenser och ansvar. Uppgifter och plikter definieras tillsammans med den tekniska kunskap och kännedom om ämnet som förväntas av dem som ska utöva arbetet i fråga. Utformning av ett stratifieringssystem i syfte att strömlinjeforma kvalifikationer, relevant färdighet och kunskap, relevant arbetslivserfarenhet, jobbspecifikationer, lönestruktur, kompetens och ansvar över alla avdelningar.
 • Undersökningar av hela organisationen kring hur de anställda mår och hur nöjda de är med sitt arbete i syfte att identifiera områden som kan förbättras vilket i slutänden leder till bättre arbetsresultat.

 

Mer information hittar du på vår webbplats

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha