IKT-katastrofåterställning

IKT-katastrofåterställning

En effektiv organisation planerar i förväg så att de kan klara kraven på effektivitet och i förlängningen bibehålla kundernas lojalitet. Det är emellertid inte många organisationer som har en plan för hur man ska hantera händelser som skulle kunna störa driften. Några exempel på sådana händelser är

  • haveri i datorsystemen
  • haveri i telekommunikationsutrustningen
  • förlorad IKT-nyckelkompetens
  • otillgänglig support för viktiga externa system.

Med effektiv planering för katastrofåterställning kan du dämpa effekten och minimera förlusten vid en eventuell störning i den normala verksamhetsdriften. Denna planering kan sägas vara den metod som används för att minska risken att drabbas av både naturkatastrofer, olyckor och medvetet orsakade haverier, samt att återställa situationen om det ändå skulle ske.

Det är av yttersta vikt att klienterna hittar rätt balans mellan att göra för mycket (det vill säga att överinvestera i säkerhetskopiering, dokumentation och så vidare) och att göra för lite (förebyggande åtgärder är vanligtvis billigare än att hantera en katastrof).

Vår metod är fokuserad, praktisk och ekonomisk. Vi fokuserar på det som är viktigast: att identifiera och skydda de kritiska processer och resurser som krävs för att kunna bibehålla en acceptabel verksamhetsnivå.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha