IKT-riskhantering

IKT-riskhantering

De allra flesta organisationer är helt beroende av teknik i den dagliga verksamheten. Förutom de uppenbara fördelar som tekniken har medfört finns det nu nya riskområden som man måste förstå sig på och hantera.

Att hantera risker inom tekniken kan vara en otroligt komplex uppgift. I och med att tekniken utvecklas i denna snabba takt är det en stor utmaning att hålla jämna steg. Tekniska förändringar är en drivande faktor bakom förändringar i verksamhet och organisation i de flesta företag.

Kombinationen av organisatoriska förändringar och teknikberoende gör att riskerna blir uppenbara. De organisationer som klarar detta bäst är de som hanterar riskerna och ändå ser till att utnyttja de möjligheter och fördelar som tekniken kan tillföra deras verksamhet.

För att riskerna ska kunna hanteras på ett effektivt sätt måste man först identifiera dem och ha en god förståelse för hur de fungerar. Detta är inte någon lätt uppgift eftersom tekniken ständigt blir mer komplex. Idag använder många organisationer flera olika tekniska miljöer med flera olika system som ska kommunicera med varandra.

Våra konsulter kan hjälpa dig att få en klar uppfattning om de generella risker som de tekniska system som används i organisationen kan medföra. Organisationen kan direkt tjäna på våra tjänster genom att vi:

  • Exponerar de största riskområdena i organisationens tekniska infrastruktur.
  • Genomför en omfattande utvärdering av de kontroller och rutiner som organisationen förlitar sig på för systemtillgänglighet, dataintegritet och generell säkerhet.
  • Anpassar utvärderingens omfatting efter organisationens behov. Vi bedömer alltså bara de komponenter som du behöver förlita dig på. Du avgör själv vad uppdraget ska fokuseras på och hur länge det ska pågå.
  • Lägger fram en uppsättning prioriterade rekommendationer så att du kan fatta lämpliga beslut kring investeringen i informationsteknik.

Alla uppdrag utförs genom gemensam ansträngning från båda håll och vi använder vår erfarenhet och fungerande metoder så att vi kan uppnå ett slutresultat av äkta värde för din organisation.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha