Internet- och fjärrspel

Sedan början av 2000-talet har Maltas spelindustri växt kraftigt. Sedan april 2004 har över 500 applikationer skickats till LGA (Maltas motsvarighet till lotteriinspektionen), av operatörer som vill ha tillstånd att driva fjärr- och internetspelsverksamhet på Malta. Bland dessa finns några av världens ledande spelföretag. Alla former av interaktiva spel (online-kasinon, kasinoliknande spel, bettingbörser och lotterier) kan baseras på Malta, och drivas via fjärrkommunikationsteknik (internet, mobiltelefoni, fast telefoni och fax). Det finns flera skäl till att operatörerna väljer att driva sina spelföretag från Malta:

  • Malta är det enda landet i EU som reglerar fjärrspelsbranschen
  • onlinespelsindustrin på Malta har nått gott anseende genom en väl reglerad jurisdiktion som skyddar både operatörer och spelare
  • Malta har ett attraktivt skatte- och redovisningssystem
  • en effektiv och inte alltför kostsam spellicensprocess
  • ett stabilt politiskt klimat
  • etablerade finansiella serviceinstitutioner (även betalningsgatewayer) för maltesiska spelföretag
  • supporttjänster från professionella, aktiva aktörer som med positiv attityd hjälper och stöder maltesiska spelföretag
  • högt kvalificerade och kunniga maltesiska spelbranschproffs som talar flera språk flytande
  • toppmodern infrastruktur för telekommunikation.

Alla maltesiska speloperatörer som vill erbjuda eller driva någon av följande aktiviteter måste ha licens från Malta Lotteries and Gaming Authority: (a) onlinespel; (b) bettingbyråer eller bettingbörser online; (c) främja eller underlätta spelverksamhet från Malta och (d) erbjuda värdtjänster för och hantera tredje parts onlinespelföretag på Malta. En licens för spelverksamhet på Malta är giltig i fem år och kan förnyas för ytterligare fem år i taget. En ansökningsavgift och en årlig avgift utgår.

Maltesiska spellicensinnehavare betalar även en spelskatt, baserad på den typ av spel-/bettingaktivitet som innehavaren erbjuder på Malta. Det finns ett tak för det totala skattebeloppet.

Mer information om spel-, lotteri- och bettingföretag på Malta finns i faktabladet Fjärrspel på Malta.

Företagets andelsägare, som kan vara fysiska personer eller företag, kan nyttja det maltesiska systemet för skatteåterbetalning. Tack vare det maltesiska imputationssystemet behöver andelsägarna inte betala ytterligare skatt på utdelning från företaget. Mer information finns i vårt faktablad Maltaföretag och beskattning.

EMD har en komplett, kompetent iGaming-avdelning, som bistår klienter inom spelbranschen. Våra experter hjälper till med de flesta ärenden rörande fjärrspel. Utöver att hjälpa klienterna att skaffa erforderliga tillstånd för verksamhet på Malta och säkerställa fortsatt överensstämmelse med tillståndsvillkoren, erbjuder vi också rådgivning och supporttjänster som behövs för att driva spelverksamheten effektivt. Sådana tjänster avser exempelvis företagsbildning, lokal och internationell beskattning, redovisning, utformning och granskning av dokumentation, lönetjänster, arbetstillstånd, rekrytering, anställningsförhållanden, företagsledning och administration och öppnande av bankkonton för maltesiska spelföretag. Vi hjälper även operatörer som vill flytta verksamhet till Malta. EMD:s klientportfölj innehåller flera spelföretag som är licensierade på Malta, inklusive några av världens främsta aktörer inom spelindustrin. EMD säkerställer att operatörer i den maltesiska spelbranschen och innehavare av spellicenser har tillgång till heltäckande service för verksamheten.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha