Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

MFSA, den maltesiska motsvarigheten till finansinspektionen, kan auktorisera

 • företag vars huvudkontor ligger på Malta och som vill syssla med försäkringar på eller från Malta, eller i eller från ett land utanför Malta
 • företag vars huvudkontor inte ligger på Malta men som vill syssla med försäkringar på eller från Malta.

Kapitalbas

Försäkringsbolag måste alltid ha en ointecknad kapitalbas som uppgår till:

 • ett värde av minst 3,5 miljoner euro när det gäller långsiktig verksamhet
 • ett värde av minst 3,5 miljoner euro när det gäller generell verksamhet eller 2,3 miljoner om försäkringsverksamheten endast gäller för klasserna 1 till 9 och 16 till 18
 • ett värde av minst 3,2 miljoner euro när det gäller verksamhet med återförsäkring
 • vid en kombination av:
  • långsiktig verksamhet, direktförsäkring och återförsäkring: 3,5 miljoner euro
  • generell verksamhet, direktförsäkring och återförsäkring: 3,2 miljoner euro
  • långsiktig och generell återförsäkringsverksamhet: 6,4 miljoner euro.

MFSA kan även kräva högre summor om detta anses lämpligt. Kapitalbasen kan bestå av

 • bolagets till fullo betalade aktiekapital ska motsvara minst 50 % av värdet på bolagets kapitalbas
 • reserver som motsvarar den tekniska avsättningen, och i tillämpliga fall, utjämningsreserv
 • sparad förtjänst
 • preferensaktiekapital, förlagslånekapital och värdepapper (vissa begränsningar gäller).

Solvensmarginal

Företag som auktoriserats att bedriva försäkringsverksamhet på Malta måste alltid ha en lägsta solvensmarginal. För generell verksamhet är detta belopp det största värdet av det belopp som beräknas utifrån premierna och det belopp som beräknas utifrån fordringarna.

När det gäller långsiktig verksamhet används olika formler vid beräkningen av lägsta solvensmarginal för varje enskild klass.

Det lägsta solvenskravet måste täckas av nettobeloppet för tillåtna tillgångar. Hur tillgångarna värderas och hur de ekonomiska förpliktelserna bestäms fastställs i de relaterade föreskrifterna. Det finns både kvalitativa och kvantitativa begränsningar för värdet på tillgångarna.

MFSA använder även riskbaserad bedömning av försäkringsbeloppet när kravet på lägsta solvensmarginal fastställs.

Säkerhetsfond

Försäkringsbolag måste ha en säkerhetsfond med tillgångar som inte understiger beloppet för minimikravet på säkerhetsfonden som beräknas i enlighet med de relaterade föreskrifterna.

Teknisk avsättning

Ett viktigt krav för försäkringsbolag är att de upprätthåller lämpliga tekniska avsättningar med bland annat matematisk grund. Tekniska avsättningar måsta ha stöd av motsvarande och matchande tillgångar. Spridningen på tillgångskraven i solvenssyfte gäller både de tillgångar som täcker de tekniska avsättningarna och aktieägarnas tillgångar.

PCC (Protected Cell Companies)

Försäkringsbolag kan registreras som eller omvandlas till s.k. PCC-företag (Protected Cell Company).

Återetablering

Juridiska personer som i en annan jurisdiktion auktoriserats att utöva försäkringsverksamhet (bland annat AIC:er) eller att tillhandahålla tjänster för försäkringshantering eller försäkringshandel, kan av MFSA auktoriseras att fortsätta verksamheten genom att registrera eller upprätta bolaget på Malta och bedriva verksamheten i enlighet med maltesisk försäkringslagstiftning, så länge vissa villkor uppfylls.

På samma sätt har MFSA makt att auktorisera ett på Malta registrerat och licenserat bolag att fortsätta verksamheten som en juridisk person som har registrerats, inkorporerats eller grundats enligt ett annat lands lagstiftning, så länge vissa villkor uppfylls.

Vi arbetar aktivt med att hjälpa och ge råd till bolag som auktoriserats att bedriva försäkringsverksamhet på eller från Malta och till personer som vill börja bedriva försäkringsverksamhet på eller från Malta. Vi hjälper bland annat till att införskaffa nödvändiga tillstånd, licenser och anmälningsformulär, och vi rådgör kring normsäkring och bidrar med kontinuerlig juridisk assistans kring försäkringsfrågor.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha