Teknisk IT-support och programvaruutveckling

Bland våra andra tjänster finns möjlighet att få hjälp med att välja och implementera system: programvara, maskinvara, nätverk, telekommunikation, med mera. Dessa uppdrag brukar vara engångsföreteelser med en början och ett slut.

Eftersom det bland våra klienter finns ett ökande beroende av IKT-system, och på grund av ständigt ökande HR-relaterade kostnader, funderar emellertid allt fler på att lägga ut hela eller delar av IKT-supporten på entreprenad. Därför har vi utökat våra professionella tjänster så att de även omfattar teknisk IKT-support och tjänster för programvaruutveckling.

Vid ett eventuellt uppdrag försöker vi inte att ersätta klientens maskin- och programvaruleverantörer. Istället tar vi på oss rollen som IT- eller systemadministratör och som sådan tar vi fullt ansvar och blir den enskilda kontaktpunkten för alla IT-frågor i klientens organisation. Om det visar sig behövas kan vi även sköta kontakten med de olika produkt- och tjänsteleverantörerna å klientens vägnar. Medan vi sköter ovan nämnda uppgifter ser vi emellertid till att klientens ledning behåller ägarskap och överinseende för IT-hanteringen.

Om klienten redan har tillsatt ett antal IT-tjänster kan vi hjälpa till med att komplettera dessa. Klienterna kan även välja att lägga ut hela eller delar av programvaruutvecklingen eller andra relaterade uppgifter på entreprenad hos EMD. Vårt kvalificerade och erfarna programvaruutvecklingsteam kan erbjuda effektiv hjälp.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha