Lagar och förordningar

Malta har en skriven grundlag som står över alla andra lagar. Internationella konventioner är antingen ratificerade av representanthuset eller antas genom att en ny lag antas av parlamentet som sedan fastställer i den maltesiska lagen de rättigheter och skyldigheter som blir följden av den nya lagen. Efter Maltas medlemskap i EU gäller unionens föreskrifter även på Malta, medan EU:s direktiv måste sammanfogas med maltesisk lagstiftning.

Maltas lagstiftning är främst baserad på civilrätt men har även påverkats starkt av andra lagsystem som den engelska Common Law och, mer nyligen, EU:s lagstiftning. Även om Maltas civilrätt i stort bygger på romersk lag har den engelska lagstiftningen i hög grad påverkat skattelagar, företagslagar, sjöfarts- och sjöhandelslagar samt stora delar av handelsrätten. Den finansrättsliga lagstiftningen bygger i princip på EU:s lagstiftning.

Maltesisk lagstiftning består av en grundläggande samt en underordnad lagstiftning. Den grundläggande lagstiftningen antas av parlamentet, medan den underordnade lagstiftningen utfärdas av ministrar utifrån den maktbefogenhet de har erhållit från den grundläggande lagstiftningen. Sådan underordnad lagstiftning kungörs i Official Government Gazette och läggs fram i parlamentet.

Även om rättsliga prejudikat inte är bindande på Malta så hänvisar rättsväsendet ändå till tidigare fall och lärdomar när det gäller att tolka och applicera lagen.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha