Tillverkningsföretag

Tillverkningsföretag är berättigade till en mängd redovisnings- och skattemässiga förmåner och andra typer av incitament. Exempel:

  • Skatteavräkning för mikroföretag och egenföretagare, vilket innebär att kvalificerade företag kan räkna av skatt upp till en viss procentandel av godkända kostnader och löner för nyanställda och/eller lärlingar. Kvalificerade företag kan dra av upp till 40 % av specificerade kostnader. En extra bonus på 20 % gäller för företag på Gozo.
  • Incitament i form av investeringsstöd, i syfte att främja investeringar och skapa jobb. Det innebär att skatteavräkningen uttrycks som en procentandel av godkända investeringskostnader.
  • Bidrag för start av nya innovativa företag som har potential att ge nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Sådana bidrag kan användas för förvärv av materiella och immateriella tillgångar eller för att täcka kostnader för icke rutinmässiga experttjänster i ett startskede.
  • Bidrag för utveckling av små och medelstora företag, till exempel för delfinansiering av medverkan i branschmässor eller om externa konsulter anlitas för nya utvecklingsprojekt. Genom det här incitamentet kan maltesiska företag få ersättning för upp till 50 % av giltiga kostnader.
 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha