Media- och underhållningsföretag

Ett antal redovisnings- och skattemässiga incitament är tillgängliga för företag inom det här området, som främst avser audiovisuell produktion på Malta eller produktionsbolag som drivs från Malta.

Företag som investerar i den audiovisuella produktionsindustrins infrastruktur, och därmed är en del av sagda produktionsindustri, är berättigade till skatteavdrag för inkomst som härrör från godkända investeringar i branschen. Även företag som är involverade i olika typer av audiovisuella produktioner, exempelvis för hantering av ljudutrustning eller uthyrning av film-, ljus- och lyftutrustning, är berättigade till skatteavdrag, enligt följande:

  • högst 25 % dras av mot kostnader för inköp, konstruktion, utveckling eller förbättring av en industribyggnad, inklusive arbetskostnader
  • högst 40 % av kostnaderna för produktionsutrustning och immateriell egendom.

Även företag som driver eller tillhandahåller filmstudior och filmkulisser, redigeringslokaler och utrustning som krävs för produktion av film eller andra verk kan vara berättigade till vissa skatteförmåner.

Mer information finns här.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha