Sjöfartsbolag

Malta har världens femte största fartygsregister. Det beror säkerligen till stor del på de förmånliga maltesiska reglerna, som bland annat erbjuder fullständig skattebefrielse för fartygsägare, båtcharterbolag och finansiärer av maltesiska fartyg över 1 000 ton netto. Skattebefrielsen kan dessutom utökas till mindre fartyg och fartyg som inte används för transport av varor eller passagerare. Utdelning till aktieägare är inte skattepliktig. Inga övergångsavgifter eller andra avgifter utkrävs vid överföring av andelar hos det ägande företaget. Inte heller utgår skatt eller avgifter vid försäljning, överföring eller överlåtelse av andelar i företag som äger fartyg. Ränteskulder till en utländsk person för ett lån som har tagits i syfte att äga eller driva ett registrerat fartyg är skattebefriade.

Mer information finns här.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha