Beskattning av enskilda personer

Enskilda personers skattepliktighet beror på ett antal faktorer, bland annat bostadsort och stadigvarande hemvist.

Enskilda personer som är skrivna på Malta och har sin stadigvarande hemvist på Malta betalar inkomstskatt på alla inkomster och kapitalvinster från hela världen. Om en person antingen har sin stadigvarande hemvist på Malta eller är skriven på Malta, men inte båda alternativen, beskattas personen för inkomst intjänad på Malta och för inkomst intjänad utomlands men mottagen på Malta samt för kapitalvinster som uppstår på Malta. Enskilda personer beskattas progressivt, dock med högst 35 %, enligt nedanstående tabeller:

Skattesatser för ensamstående
Skattepliktig inkomst, € Skattesats Avdrag, €
0 – 8,500 0 0
8,501 – 14,500 15 1,275
14,501 – 19,500 25 2,725
19,501 & och över 35 4,675

 

Skattesatser, äktenskap
Skattepliktig inkomst, € Skattesats Avdrag, €
0 – 11,900 0 0
11,901 – 21,200 15 1,785
21,201 – 28,700 25 3,905
28,701 & och över 35 6,775

Beskattning av enskilda, ej fast bosatta personer

Personer som varken är skrivna på Malta eller har sin stadigvarande hemvist där, beskattas på Malta för inkomst och kapitalvinster som uppstår enbart på Malta, liksom för inkomst som intjänas utanför Malta men överförs till Malta. Lokala ränte- och royaltyinkomster är skattebefriade, liksom kapitalvinster från innehav i kollektiva investeringsplaner eller från säkerheter, förutsatt att den underliggande tillgången inte är maltesisk fast egendom.

Satser för 2008–2010
Skattepliktig inkomst, € Skattesats Avdrag, €
0 – 700 0 0
701 – 3,100 20 140
3,101-7,800 30 450
7,801 & och över 35 840

Tillfällig bostadsort

Personer som befinner sig tillfälligt på Malta utan avsikt att bosätta sig där, och som inte har bott på Malta längre än sex månader, beskattas inte för inkomst intjänad utanför Malta. På Malta tillfälligt bosatta personer betalar alltså inte skatt för inkomst eller vinster uppkomna utomlands, oavsett om sådan inkomst/vinst överförs till Malta. Tillfälligt bosatta personer beskattas bara för inkomster intjänade på Malta.

Permanent bosatta invånare

”Permanent Residence Scheme” reglerar villkoren för personer som vill flytta till Malta och beskattas där. Planen medger att enskilda personer kan bosätta sig på Malta, förutsatt att vissa villkor uppfylls på årlig basis. För att få bosätta sig permanent krävs ett certifikat från Inland Revenue Department, d.v.s. den maltesiska motsvarigheten till Skatteverket. Innehavaren av ett sådant certifikat är berättigad till ett antal skatteincitament och fördelar, inklusive:

  • enhetlig 15 % beskattning på inkomst som överförs till Malta, med lägsta skattebeloppet 4 193 euro per år
  • kapitalvinster som överförs till Malta beskattas inte
  • ingen arvsskatt
  • tillgång till Maltas omfattande avtalsnätverk, liksom unilaterala regler för avdrag/skattelättnader.

Mer information finns här.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha