Beskattning av truster, stiftelser och föreningar

Truster

En trust är en juridisk relation upprättad av en stiftare (settler) som låter en förvaltare (trustee) hantera tillgångar till förmån för en eller flera förmånstagare (beneficiary) eller för ett visst syfte.

I skattehänseende anses truster vara genomsynliga, om trustens inkomster delas ut till förmånstagarna. I sådana fall är trustens inkomster inte skattepliktiga hos förvaltaren, utan hos förmånstagarna. I fall där samtliga av trustens förmånstagare inte är bofasta på Malta, och samtliga av trustens inkomster uppkommer utanför Malta, finns enligt maltesisk lagstiftning ingen skatteskyldighet. Trustinkomster som inte delas ut till förmånstagarna beskattas med 35 % hos förvaltaren.

Stiftelser och föreningar

Stiftelser behandlas på samma sätt som bolag som har sitt säte på Malta. Beskattningsreglerna för sådana bolag tillämpas alltså även för stiftelser. Det innebär att skattesatsen för stiftelser är 35 %. Imputationssystemets regler gäller även för stiftelsers förmånstagare – på samma sätt som för ett företags aktieägare. En stiftelses förmånstagare kan även vara berättigade till skatteåterbetalning.

Föreningar beskattas med 15–35 %.

Mer information finns här.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha