Media och underhållning

På Malta strävar man efter att porträttera öarna som en passande produktionsplats för audiovisuella projekt som filmer, TV-program, dokumentärer och reklamfilm. Det har visat sig vara en givande satsning eftersom Malta inte bara har en rik historia, ett behagligt klimat, pittoreska landskap, ett stabilt styre och en gästvänlig befolkning, utan även alla de bekvämligheter och tjänster som krävs för en välfungerande produktionsbas.

På Malta finns det en mängd olika typer av inspelningsplatser, bland annat de världsberömda vattenreservoarerna. Dessutom finns det arbetskraft med kompetens inom olika områden och yrkesmänniskor som talar flera olika europeiska språk och som står till tjänst på ett professionellt och effektivt sätt.

Malta har skrivit under konventionen om europeisk samproduktion av film (European Convention on Cinematographic Co-production), där regler fastställs för relationen mellan olika stater vid samproduktion av biofilm. I konventionen fastställs i synnerhet regler kring status för samproduktion med flera samarbetspartners som har rätt till samma förmåner som inhemska filmer, villkoren för status som samproduktionsprojekt samt samproducenternas rättigheter och hur mycket var och en ska bidra med.

För att ett projekt ska kunna få status som samproduktion måste minst tre samproducenter vara inblandade i arbetet. Dessa ska vara verksamma i tre olika länder som alla skrivit under konventionen. Samproducenter som inte är verksamma i något av dessa länder kan delta i projektet förutsatt att deras sammanlagda finansiering inte överstiger trettio procent av den totala produktionskostnaden. Dessutom måste samproducenternas arbete uppfylla konventionens villkor för europeiskt biofilmsarbete.

Malta har även ett ömsesidigt avtal med Kanada angående audiovisuella samproduktioner. För att omfattas av fördraget måste samproducenternas ekonomiska deltagande minst uppgå till den totala budgeten. Detta gäller för samarbeten med två eller flera samproducenter.

Enligt fördraget kan inspelning ske i ett tredje land, förutsatt att teknikmedarbetare från produktionsländerna deltar i arbetet.

Specifika villkor gäller för aktörer från tredje part och för laboratoriearbete som utförs i ett tredje land. Dessutom krävs godkännande från berörda myndigheter.

I detta hänseende tillhandahåller EMD och våra samarbetspartners bland annat följande tjänster:

  • samarbete och kommunikation med privata och statliga organisationer som naturvårdsverket (Malta Environment and Planning Authority), den maltesiska tulltjänsten och arbetsförmedlingen (Employment and Training Corporation)
  • skatterådgivning, -planering och administration (vi sammanställer och skickar in ansökan om återbetalning av mervärdesskatt bland annat)
  • redovisning, löneutbetalning och sammanställning av ekonomiska redogörelser
  • hjälp med arbetstillstånd
  • administrationstjänster
  • avtalsskrivning och förhandling av kontrakt för bland annat arbete, tjänster och hyra av egendom.
 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha