Privat skatt

EMD representerar även privatpersoner när det gäller att forma de skattemässiga aspekterna efter det maltesiska skattesystemet, och vi bevakar kontinuerligt förändringar i lagstiftningen.

Beskattning av personer boende på Malta

Enskilda personers skattepliktighet beror på ett antal faktorer, bland annat bostadsord och hemvist.

Enskilda personer som är bofasta och skrivna på Malta betalar inkomstskatt på alla inkomster och kapitalvinster från hela världen. Om en person antingen har sin stadigvarande hemvist på Malta eller är skriven på Malta, men inte båda alternativen, beskattas personen för inkomst intjänad på Malta och för inkomst intjänad utomlands men mottagen på Malta samt för kapitalvinster som uppstår på Malta. Enskilda personer beskattas progressivt, dock med högst 35 %, enligt nedanstående tabeller:

Skattesatser för ensamstående
Skattepliktig inkomst, € Skattesats, % Avdrag, €
0 – 8 500 0 0
8 501–14 500 15 1 275
14 501–19 500 25 2 725
19 501 och över 35 4 675

 

 

Skattesatser för gifta par
Skattepliktig inkomst, € Skattesats, % Avdrag, €
0–11 900 0 0
11 901–21 200 15 1 785
21 201–28 700 25 3 905
28 701 och över 35 6 775

 

Beskattning av enskilda, ej fast bosatta personer

Personer som varken är skrivna på Malta eller har sin stadigvarande hemvist där, beskattas på Malta för inkomst och kapitalvinster som uppstår enbart på Malta, liksom för inkomst som intjänas utanför Malta men överförs till Malta. Lokala ränte- och royaltyinkomster är skattebefriade, liksom kapitalvinster från innehav i kollektiva investeringsplaner eller från säkerheter, förutsatt att den underliggande tillgången inte är maltesisk fast egendom.

Skattesatser för 2008–2010
Skattepliktig inkomst, € Skattesats, % Avdrag, €
0–700 0 0
701–3 100 20 140
3 101–7 800 30 450
7 801 och över 35 840

EMD erbjuder dessutom klienterna rådgivning vad gäller skattemöjligheter som fastställts av Permanent Residence Scheme.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha