Överlåtelse av egendom

Att förvärva fast egendom på Malta är en attraktiv möjlighet: Öns charm och trivsamhet lockar till sig många som vill bosätta sig utomlands, men dessutom kan fast egendom vara en bra investering.

Proceduren att köpa fast egendom på Malta innefattar vanligtvis två delmoment: inledningsvis upprättas ett försäljningslöfte och därefter ingås ett slutgiltigt kontrakt om överlåtelse av egendomen. Maltesisk civilrätt rymmer vissa grundläggande förvärvsprinciper, exempelvis registrering i ett offentligt register, vilket ger köparen en garanti om att den fasta egendomen överlåts säkert.

Utländska personer, d.v.s. som inte är maltesiska medborgare, måste dock beakta särskilda myndighetsbestämmelser avseende möjlighet och tillstånd för att få förvärva fast egendom. Enligt lagstiftningen måste i vissa fall en särskild procedur följas för att som utländsk medborgare få tillstånd att köpa fast egendom på Malta. För en EU-medborgare som har bott på Malta i minst fem år utan avbrott, enligt aktuell lagstiftning, råder inga begränsningar avseende förvärv av fast egendom. Det finns även vissa särskilt avsatta områden där utländska medborgare fritt får köpa fast egendom, utan begränsningar av det slag som anges ovan. En EU-medborgare som vill köpa fast egendom i syfte att bosätta sig där behöver inget tillstånd. För företag som vill förvärva fast egendom finns det också vissa situationer där kravet om att erhålla tillstånd åsidosätts. Tillämpliga regler måste bedömas och beaktas för varje enskilt fall.

Överlåtelse av egendom ger upphov till viss beskattning. Överlåtaren är skyldig att betala realisationsvinstskatt eller överlåtelseskatt medan köparen åläggs att betala vissa dokument- och överlåtelseskatter. I vissa fall kan reglerna tillåta vissa skattesänkningar eller till och med fullständig skattebefrielse, beroende på parternas situation.

Ett av våra specialområden är överlåtelse av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, och vi hjälper regelbundet både maltesiska och utländska klienter att förvärva och hyra egendom. Vi hjälper till i alla skeden av överlåtelsen, inklusive, men inte begränsat till, förhandling, upprättande och granskning av ett försäljningslöfte, slutgiltig överlåtelse och beskattningsfrågor i relation till förvärvet.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha