Rekrytering

Vårt rekryteringsteam är främst inriktat på

 • att söka personal
 • att välja ut lämpliga kandidater
 • att ge råd kring rekrytering.

Söka personal

Att söka personal är detsamma som s.k. headhunting, d.v.s. en metod som används av organisationer som vill nå ut till kandidater som inte aktivt söker arbete. I de allra flesta organisationer finns det en kärna av kompetenta och nöjda anställda som inte är ute efter att byta arbete och som därför inte läser jobbannonser i tidningar och på Internet eller söker sig till rekryteringsfirmor. Metoden används ofta om organisationen som anställer vill rikta in sig på en specifik del av marknaden. Ofta innebär det att rekryteringen sker från direkta konkurrenter eller från specifika regioner. Om så är fallet väljs ett antal organisationer ut som lever upp till de krav som klienten angett och sedan tar vi kontakt med de personer som har den kunskap och erfarenhet som eftersöks. Vi skiljer oss från andra rekryteringsfirmor på så sätt att vi specifikt riktar in oss på högpresterande personer.

Välja ut lämpliga kandidater

Även om ovanstående metod är lockande för de flesta organisationer är den kanske inte alltid den bästa lösningen. För organisationer som vill locka till sig kandidater från ett större fält används ett annat tillvägagångssätt och processen med att välja ut lämpliga kandidater är att föredra i dessa fall. Vanligtvis görs det genom annonseringskampanjer, en noggrann sökning i vår befintliga databas och en genomgång av vårt omfattande nätverk.

Ge råd kring rekrytering

Erfarenhet, kvalifikationer och tekniskt kunnande är lätt att bedöma, men dessa parametrar är något begränsande när det gäller att förutsäga vem som presterar bäst på jobbet. Vårt mål är att ge dig tillgång till de bästa lösningarna för just dina behov och därför ger vi dig möjlighet att bedöma kandidaternas personlighet, motivation, värderingar, potential och skicklighet i syfte att hitta den som bäst motsvarar dina krav.

Vår roll som konsult är användbar om du behöver hjälp med att utföra jobbanalyser samt att utveckla arbetsbeskrivningar och personspecifikationer i linje med den befintliga företagsstrukturen. Utifrån dessa dokument kan vårt team identifiera och administrera de verktyg som bäst kan förutsäga kandidaternas resultat och tillfredsställelse på en viss position. Under processen är vi medvetna om hur olika aspekter av verksamheten kan påverka rekryteringen och hur rekryteringen i sin tur kan påverka resten av verksamheten.

Genom att använda denna mångfacetterade metod fattar organisationer bättre beslut undviker därmed extra kostnader som en följd av felaktiga val av verktyg. Det slutgiltiga målet är att hjälpa ditt företag att växa och bli framgångsrikt med hjälp av de mest värdefulla tillgångarna en organisation kan ha: talang och passion.

 

Ytterligare tjänster

Vi erbjuder också:

Någonstans att träffa kandidater konfidentiellt:

 • Vid rekrytering för känsliga befattningar har klienter och kandidater möjlighet att använda vårt specialutrustade ”talanglaboratorium” där de i lugn och ro och utan insyn kan genomföra intervjuer och bedömningar.

Hantering av anställningsprocessen:

 • De kandidater som lever upp till de ställda kraven är antagligen mycket eftertraktade och är väl medvetna om sitt värde. Våra experter kan vara ovärderliga i denna del av anställningsprocessen eftersom de underlättar processen och fungerar som medlare.

Ett heltäckande referenssystem:

 • Samtliga av de slutgiltiga kandidater som presenteras för klienten har noggrant filtrerats genom vårt heltäckande referenssystem, där vi får återkoppling från chefer, kolleger och direktrapporter.

Vi har ett mångfacetterat perspektiv som gör att vi kan skilja oss från konkurrenterna och som innebär att vi kan erbjuda tjänster av mycket hög kvalitet. Vår opartiska professionella rådgivning innebär följande:

 • Vi ger ovärderlig återkoppling till företagsledningen under anställningsprocessen.
 • Vi hjälper företagsledningen att bedöma kandidatens förväntningar.
 • Vi strävar efter att förstå den företagskultur och den arbetslagsstruktur som den anställda kommer att bli en del av. På så sätt kan vi försäkra oss om att den utvalda kandidaten även passar in personlighetsmässigt.
 • Vi söker personligheter som sticker ut, i syfte att få fram kandidater som verkligen kan bidra med någonting i klientens organisation.
 • Vi diskuterar utförligt kring karriärsutveckling tillsammans med de slutgiltiga kandidaterna för att försäkra oss om att de förstår att deras ambition och motivation för utveckling kommer att införlivas hos den potentiella arbetsgivaren. Högre lön bör inte vara den primära anledningen bakom ett byte av anställning. Andra ställningstaganden, exempelvis möjlighet till befordran, tillfälle att utvecklas, utmaningar, förändringar i företagsledningen och styrelsesätt, bör vara avgörande kriterier vid beslutsfattandet och dessa tar vi upp med kandidaten.
 • Vi erbjuder branschkännedom (till exempel utveckling av jobbeskrivningar och kompensationspaket.
 • Vi erbjuder detaljerad referenskontroll, nämligen heltäckande kontroll av referenser, straffregister med mera.

Mer information hittar du på vår webbplats

 

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha